Teade aadresside kohta

Käesolev leht on kirjutatud artiklite ja suurema hulga piltide tarbeks. Märksa tihedamini kirjutan blogi aadressile https://www.virgokruve.eu ja arvatavasti jääbki see ainsaks blogi aadressiks

juuni 2018
E T K N R L P
« okt.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Autoriõigused

Blogis toodud tekstide kasutamine tuleb viidata ja ärilisel eesmärgil kasutamiseks eelnevalt luba küsida. Fotode kasutamine ärilistel eesmärkide tuleb tasustada, muidu piisab viitamisest autorile.

Spam kirjade Daniil Domožilov kuritarvitab minu nime

Sain teate, et 5. juunil saadeti spam kirju Virgo Kruve nimega. Neis kirjades oli viidatud domeenile eta.ee. Seal oli tekst Daniil Domožilovi kohta, kes kasutas just võõraste inimeste nimesid, et oma pakkumisi edastada, näiteks Arvo Pärt ja Marko Mihkelson.

Ma olen kirjutanud spam kirjade saatjatest umbes 10 aastat ning ei hakka ühel päeval neid ise saatma.

Maikuu keskel oli tulnud just Daniil Domožilovi kohta käiva eta.ee teksti kohta ähvardus, et “algab domeeni kustutamise protsess.” Arvestades seda, et spam kirja saatjad lülitatakse internetist välja, siis tõesti juhtus sedasi ka eta.ee lehega. Spam kirjade saatjaks on praeguseks jäänud kriminaalse taustaga inimesed, kelle töövahendite hulka kuulub võõra nimega kirjade saatmine.

—————————- Original Message —————————-
Subject: Please delete!
From: “Anton Ivanov” <eteenused1@yandex.ru>
Date: Tue, May 15, 2018 2:50 pm
————————————————————————–

Please delete link https://www.eta.ee/kuberkelm-kuritarvitab-tuntud-nime/

Homme kell 8 hommikul taotlen teie saidi sulgemist, kuna esitate teadlikult valeandmeid! Te ei pea seda meilisõnumit vastama, kui seda ei kustutata enne kella 16.05.18 kell 8, algab teie domeeni eemaldamise kord!

Allikas:  saabunud email @digipost.eu aadressile

Kui saite spam kirja, kus saatja on Virgo Kruve, eta.ee või digipost.eu siis need ei olnud minu saadetud. Ootan näidist nendest kirjadest, et saaksin pöörduda politsei poole just minu nime ärakasutamise põhjusel. Võõra inimese nimega esinemine on Karistusseadustikus märgituna karistatud tegevusena ja teen selle kohta kindlasti avalduse politseile.

§ 1572. Teise isiku identiteedi ebaseaduslik kasutamine

Teist isikut tuvastavate või tuvastada võimaldavate isikuandmete tema nõusolekuta edastamise, nendele juurdepääsu võimaldamise või nende kasutamise eest eesmärgiga luua teise isikuna esinemise teel temast teadvalt ebaõige ettekujutus, kui sellega on tekitatud kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele, või varjata kuritegu –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
[RT I 2009, 51, 348 – jõust. 15.11.2009]

Spam kirja saatmist ei saa politsei abil lahendada aga usun, et nad selgitavad välja selle serveri ja inimese(d), kes esinesid minu nimega ja tekitasid ka tegelikku kahju(lehtede kustutamine Zone Media OÜ serverist). Zone Media OÜ ei suutnud aru saada, et Virgo Kruve või eta.ee ei saatnud neid spam kirju. Mõistan, et neil ja teistel on raske tuvastada, kes ja millisel eesmärgil mingile lehele viitas.

Miks ma kahtlustan Daniil Domožilovit? Sest tema ähvardas just eta.ee lehe eemaldada(milles kirjutati spam kirjade saatmisest võõra inimese nime kasutades). Tegemist võib olla ka Marek Sauberiga Pärnu linnast(tema tabasin b24.ee külastatavuse võltsimiselt) aga seda tuvastab siis politsei uurimine.

Täna tuli selline teade:

Lp hr Kruve

5. juunil laekus ettevõtte ÄRi e-postile (nn spamtrap, st e-post avaldatud vaid
ÄRis) mitu kirja, kus saatja real:

Virgo Kruve .

Meilides oli mh linke domeenidele eta.ee ja digipost.eu, mis näivad Teiega seotud
olevat.

Loodame, et kauaaegne “spämmiandmebaasi” pidaja ei ole ise spämmeriks hakanud ning
tegu on arusaamatusega. Mida siis vajadusel saab ka avalikkusele selgitada.

Lugupidamisega,

Seda on ka varem olnud, näiteks spam kirjade saatja Urmo Mark registreeris domeeni veebimees.host ja saatis sellega spam kirju.

Kokkuvõttes on tegemist praegu toimuva sündmusega, mille eesmärk on minu nime kahjustamine.

Vabandan kõigi kirja saanute ees ja luban, et Daniil või keegi teine saab ka tegelikult karistuse, sest § selleks on olemas. Vähemalt saab selline võõra nimega esinemine avalikuks tehtud.

Lisan siia Daniil Domožilovi ennetähtaegse vabastamise kohtuotsuse Riigiteatajas, sest selles on oluline info. Nimelt oli tema viimane vanglakaristus kuni 7.06.2018 aga ta vabastati ennetähtaegselt 3.01.2017 kohtumäärusega. Kui mul on õigus ja Daniil on nende 5. juuni kirjade taga, mille peale suleti eta.ee leht, siis võis toimuda uus kuritegu ajal, millal talle kehtisid tingimisi vabastamise nõuded. See peaks tähendama, et ta läheb ära kandma ka varem kandmata jäänud karistust. See on ligi aasta vanglat.

Asjaolud
Viru Vangla esitas 07.12.2016 Viru Maakohtule materjalid kinnipeetava Daniil Domožilovi
vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamiseks.
Viru Maakohtu 20.06.2016 otsusega tunnistati Daniil Domožilov süüdi KarS § 209 lg 2 p 1, 4
järgi ning karistuseks mõisteti 1 aasta vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvati karistusaja hulka
eelvangistuses viibitud aeg 11.02.2015-12.02.2015, s.o 2 päeva, ning ärakandmisele kuulus 11
kuud 28 päeva vangistust. KarS § 65 lg 2 alusel liideti mõistetud karistusele Viru Maakohtu
06.11.2014 otsusega mõistetud ärakandmata karistus 2 aastat vangistust ning liitkaristuseks
mõisteti 2 aastat 11 kuud 28 päeva vangistust. Kohus luges karistuse kandmise alguseks
10.06.2015.
Daniil Domožilovit on kriminaalkorras karistatud 4-l korral (3 kelmust, 1 vargus) ning vanglas
kannab karistust esimest korda. Kuritegude toimepanemise soodusteguriks on materiaalse kasu
saamise soov. Vangistuse jooksul omandas kinnipeetav riigikeele B1-taseme ning alates
01.09.2016 omandab isik keskharidust 11. klassis. Kinnipeetaval on 1 kehtiv
distsiplinaarkaristus – 11.03.2016 noomitus valvuri korraldusele mitteallumise eest.
2Vabanemisjärgselt asuks isik elama aadressile xxxx. Tegemist on 4-toalise korteriga, mis
kuulub kinnipeetava ema ja kasuisa kaasomandisse. Kinnipeetaval on olemas töökogemus.
Vabanemisjärgselt plaanib isik asuda tegelema oma ettevõtte xxxx-ga, kus ta on juhatuse liige.
20.09.2016 on xxxx suhtes avaldatud Ametlikes Teadaannetes äriühingu kustutamishoiatuse
teade. Enne vangistust oli isiku majanduslik olukord raske. Sissetulekuks oli
töövõimetuspension, vanemate palk ning kuritegelikul teel saadud tulu. Kinnipeetav tunnistab,
et nii varasemad kui ka praegune kuritegu olid toime pandud materiaalse kasu saamise
eesmärgil. Isikul on suured raskused tulude ja kulude tasakaalus hoidmisega, olenemata tema
sissetuleku suurusest. Tasumata võlanõudeid on 1222,96 eurot.

Vastavalt KarS § 76 lg 5, § 78 p 2 määrata Daniil Domožilovile katseaeg alates käesoleva
kohtumääruse jõustumisest kuni määratud karistusaja lõpuni, s.o 07.06.2018 ning
katseajaks allutada Daniil Domožilov kriminaalhooldaja käitumiskontrollile.

Sündmuse iroonia on selles, et Daniil Domožilov hoiab spam firma lehte cvlab.ee just nimelt Zone Media OÜ serveris(link teksti alguses). Samuti oli minu laimaja piisavalt hooletu, et kasutas sama domeeni, millelt oli juba spam kirju saadetud:

Delivery-date: Tue, 29 May 2018 14:46:34 +0300
Received: from i-tooner.com ([85.143.210.26]:33842)
—————————- Original Message —————————-
Subject: Saa Kingitus
From: Heilis Mälk <info@i-tooner.com>
Date: Tue, May 29, 2018 12:27 am
To:
————————————————————————–

Kui te ei näe seda uudiskirja korrektselt, siis vaadake veebist.
Maitsev kingitus iga tellimusega kaasa. Soodsaad hinnad.
Lai valik.
Kaup laos olemas.
Kiire tarne.

Kui Te ei soovi edaspidi meilt reklaami, vajutage siia.
Click this link to unsubscribe:
https://i-tooner.com/nl/unsubscribe.php

See leht suunas ümber aadressile inktoner.ee/et/, mille omanikelt saame ka teada, kellele ta maksis i-tooner.com kaudu pakkumise edastamise eest.

Minu nime ja minuga seotud domeene sisaldanud spam kiri oli Zone Media klienditoe edastatud spamcop.net lehe andmetel järgmine:

Tue, 05 Jun 2018 16:30:11 GMT [
> Offending message ] Received: (qmail 6876 invoked from network); 5 Jun
> 2018 16:21:08 -0000 Received: from unknown (HELO i-tooner.com)
> (85.143.210.26) by 192.168.8.136 with SMTP; 5 Jun 2018 16:21:08 -0000
> Received: from root by i-tooner.com with local (Exim 4.80)
> (envelope-from ) id 1fQEho-00069f-4t for x; Tue, 05 Jun 2018 19:21:08
> +0300 To: x Subject: [** UTF-8 charset **] ?riregister muudab firmade
> aadresse Message-ID: Date: Tue, 05 Jun 2018 16:21:01 +0000 From:
> “Virgo Kruve” Reply-To: info@i-tooner.com X-envsender:
> bounce@i-tooner.com x-pb-unmime: splitpmsg
> /home/robotti/var/keksit/mm-AGQYD4mQJoUnQ3fJ
>
> VIIMATI KIRJUTATUD
>
> * Algas hoiuse intresside tulumaksustamine
> [https://www.eta.ee/algas-hoiuse-intresside-tulumaksustamine/]
> * Äriregister muudab firmade aadresse
> [https://www.eta.ee/ariregister-muudab-firmade-aadresse/]
> * Küberkelm kuritarvitab tuntud nime
> [https://www.eta.ee/kuberkelm-kuritarvitab-tuntud-nime/]
> * Maksuamet trahvib andmete puudumist
> [https://www.eta.ee/maksuamet-trahvib-andmete-puudumist/]
> * Tallinn teeb maailma suurima reisisadama
> [https://www.eta.ee/tallinn-teeb-maailma-suurima-reisisadama/]
>
> Administrative contact: Virgo Kruve
>
> digi@digipost.eu
>
> info@eta.ee
> Click here to unsubscribe
> [https://i-tooner.com/nl/unsubscribe.php

Seda kirja Daniil mulle ei postitanud aga eelmised printeri tindi pakkumised oli ta saatnud minu postkasti, kust leidsingi selle i-tooner.com kirja. Sealt saab ka ajalugu vaadata, et kes ja millal hakkas sinna kirjutama.

Kokkuvõttes on tegemist praegu toimuva sündmusega, mille eesmärk on minu nime kahjustamine. Ma olen kirjutanud spam kirjade saatjatest umbes 10 aastat(nende andmebaasist proovinud välja saada) ning ei hakka ühel päeval neid ise saatma. Küll tuleb tunnistada, et viimastel aastatel on alanud laimu levitamisega ründamine, kus Urmo Mark ja Marek Sauber on teinud minu kohta lehti igasuguste halvustavate sõnadega. Mõlemil oli eesmärk eemaldada infot nende spam kirjade saatmise kohta. Omamoodi väljapressimine, et nimetame sind petturiks, kelmiks ja paadunud valetajaks või eemaldad spam kirja näidised. Kuid neile ei olnud omane päris võõra inimese nimega kirjutada, välja arvatud Urmo Mark ja veebimees.host registreerimine ning spam kirjade laialisaatmine.

Vabandan kõigi kirja saanute ees(mida mina ei saatnud ega tellinud lingi levitamist) ja luban, et Daniil või keegi teine nende kirjade saatjana saab avalikustatud ja loodetavasti ka tegelikult karistuse, sest § selleks on olemas.

Arvutis valiti salajase tarkvaraga

Elektroonilise hääletuse tulemusel sai enim e-hääli Reformierakond ja vähim EKRE. Keskerakonnal oli 7,4 korda rohkem paberhääli kui arvutis valijate hääli. Avalikult on elektroonilise hääletusega rahulolematu vaid Mart Helme (EKRE).

Kohaliku omavalitsuse volikogude valimistest võttis osa 582673 hääletajat, kellest 185871 tegid seda elektroonilise hääletusega arvutis. Kuigi arvutiga anti nüüd rohkem hääli kui ühelgi varasemal hääletusel, valitseb jätkuvalt valimisjaoskonnas paberiga hääletamine suhtega 2:1. Kindlasti on alusetu väita, et elektrooniline hääletus on tõstnud valimisaktiivsust, sest eelmistel valimistel oli see 57,97% ja nüüd 53,4%. Isegi tingimusel, et valimisõigus oli alandatud 16–17-aastastele, mis tõi valimistele juurde umbes 24 000 hääleõigusega valijat.

Arvutis valimise (sinine) võitis Reformierakond, aga jaoskonnas paberiga hääletuse (punane) Keskerakond, kes sai kokkuvõttes enim hääli.

Arvutis valimise (sinine) võitis Reformierakond, aga jaoskonnas paberiga hääletuse (punane) Keskerakond, kes sai kokkuvõttes enim hääli.

Elektroonilist hääletust reguleeris Riigikogu valimise seadus, mis püsis muutumatuna isegi mullu novembris alustanud valitsusliidu lubadusest, et hääletamise aega lühendatakse ja valimisi tehakse turvaliselt.
Täitmata jäi isegi seaduse esmakordne nõue § 483 (5) Valijarakendusel on tugi vaegnägijatele. Tavakasutajana mina seda ei näinud valimisrakendusel.
Maikuu lõpus lubati kandidaatide elektroonilist registreerimist valimisteks, aga ka see toimus jätkuvalt paberile trükitud avaldustega.

Valimistulemuse selgumine oli valimispäeva õhtul poolik, sest kandidaatidele antud hääli ei kuvatud jaoskondade kaupa enne kõigi häälte kokkulugemist. Alles öösel kell 2 said volikogumandaadita jäänud ligi 11 tuhat kandideerijat näha valimistulemusi omavalitsuste lõikes. Varasematel valimistel on olnud tõrkeid valimistulemuse selgumisega, aga seda on tehtud jooksvalt jaoskondadest tulemuste saabumisega.
Tekib ilmne küsimus: miks ei suudetud valijarakendusele lisada vaegnägija tuge, kandidaate elektrooniliselt registreerida ja valimistulemust kuvada jaoskondade tulemuste laekumise järgi, aga neist keerulisem elektrooniline hääletus justkui sujus? Või kas ikka sujus? Seekord toimus esimest korda elektrooniliste häälte korduslugemine valimistele järgneval päeval. See oli kavandatud 04.05.2017 avaldatud Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega nr 25 „Tehniliste nõuete kehtestamine elektroonilise hääletamise üldpõhimõtete tagamiseks“. Selle otsuse p. 31 määrab teistkordseks lugemiseks uue meetodi: „Enne elektrooniliste häälte teistkordset lugemist miksitakse elektroonilised hääled.” Eestis pole siiani toimunud elektrooniliste häälte korduslugemist ega miksimist.

Seadus võimaldab hääli lugeda ainult valimispäeval. Kui EKRE ei usalda elektroonilise hääletamise ausust, siis võivad nad esitada kaebuse riigi valimisteenistuse toimingu peale 3 päeva jooksul.
Esmakordne oli Vabariigi Valimiskomisjoni otsusest lugeda 29. punkti: „Valijarakenduse lähtekoodi ei avalikustata.” See tähendab, et hääle andmise tarkvara oli salajane. Auditeerimine ei puudutanud ka tarkvara, sest seaduse § 482 nõue oli: audiitor kontrollib elektroonilise hääletamise süsteemi testimise, süsteemi terviklikkuse ja riigi valimisteenistuse toimingute vastavust seadustele, käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel vastu võetud Vabariigi Valimiskomisjoni otsustele ning elektroonilise hääletamise dokumentatsioonile.

Ilma salajase tarkvaraga e-valimiseta oleks paberhäältega olnud Keskerakonna ja valimisliitude võit mäekõrgune. Keskerakond üksi sai rohkem paberhääli (140295) kui Reformierakond, SDE ja IRL kokku (120900).

VIRGO KRUVE,
e-vaatleja

Artikkel ilmus ajalehes “Kesknädal” 18.10.2017
http://www.kesknadal.ee/est/uudised?id=29547

Tulemus KOV2017 loetud e-valimise häälte järgi:
Reformierakond 55220
Valimisliidud 52960
SDE 25283
IRL 18855
Keskerakond 18722
EKRE 11219
Rohelised 2369
Üksikkandidaadid 1105
Vasakpartei 138
Kokku: 185871
Kohaliku omavalitsuse volikogude valimise e-hääletamisel osales 186 034 inimest. Tühistati 163 vastuvõetud häält jaoskonnas paberiga hääletamise pärast. Rikutud oli 0 häält.

Valimiskomisjoni otsuste vaidlustamine

Nende valimiste eel on Vabariigi Valimiskomisjoni ja Riigi Valimisteenistus asunud infot süsteemselt kustutama seoses interneti aadresside ümbertõstmisega. Septembri alguses oli kandidaatide esitamise tähtpäev ja paar päeva enne tähtaega, võeti kasutuselt maha vvk.ee leht, mida oli aastaid ja mitmeid valimisi kasutatud just valimiskomisjoni kohta info avaldamiseks. Samuti valimistulemusteks.

Asemele võeti valimised.ee leht, mida eelmistel kordadel oli kasutatud vaid elektrooniliseks valimiseks. Alates 2009. aasta suvest valimisrakenduse allalaadimiseks. Isegi elektroonilise valimise kohta käiv info nagu süsteemi dokumendid, valimistulemus ja statistika olid varasemalt vvk.ee lehel.

Info ümbertõstmine oleks tulnud teha mitu kuud enne valimisi, sest praegu tõi see kaasa suuremahulise segaduse. Või oligi see eesmärk? Näiteks läks kaduma info valimiste kohta kaebuse esitamiseks.

Vanal vvk.ee lehel oli selge ja ammendav selgitus VVK-le kaebuse esitamisest (pärit arhiivist):

Kaebus
Valimiste käigus tekkinud vaidluste lahendamiseks on valimisseadustes ja rahvahääletuse seaduses ettenähtud kaebuste läbivaatamise kord. Kuna valimiskaebused vajavad kiiret lahendamist, näevad valimisseadused ette kohustusliku kohtueelse menetluse korra ning kaebuste läbivaatamise õigus on antud Vabariigi Valimiskomisjonile. Vabariigi Valimiskomisjoni otsus või toiming vaidlustatakse otse Riigikohtus. Samuti on kaebuste läbivaatamiseks ette nähtud lühikesed menetlustähtajad.
Kaebuse sisu
Kaebus on Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav seaduse nõuete kohaselt vormistatud taotlus vaadata läbi ja tühistada valla või linna valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiste korraldaja või valla või linna valimiskomisjoni toiming. Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale saab kaebuse esitada Riigikohtule. Kaebuse esitamise õigus on ainult isikul, kes leiab, et toimingu või otsusega rikutakse tema õigusi. Avalikes huvides kaebust esitada ei saa.
Vaidlustada saab ainult valimiskomisjoni otsust või toimingut. Näiteks ei saa vaidlustada volikogu või valla- või linnavalitsuse üksikakte, mis on vaidlustatavad halduskohtus.
Menetlustähtajad
Kaebus tuleb esitada valimiskomisjonile kolme päeva jooksul arvates vaidlustatava otsuse või toimingu tegemisest või valimiste korralduse puuduse kohta esitatud avalduse läbivaatamisest.
Vabariigi Valimiskomisjon vaatab kaebuse läbi viie tööpäeva jooksul arvates kaebuse laekumisest.
Kellele kaebus esitatakse
Kaebus jaoskonnakomisjoni, maakonna valimisjuhi või riigi valimisteenistuse toimingu või  valla või linna valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale esitatakse Vabariigi Valimiskomisjonile.
Kaebuse vormistamine
Kaebus vormistatakse kirjalikult ja selles märgitakse:
1) kaebuse esitaja nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg või registrikood, aadress ja sidevahendite andmed;
2) kaebuse esitaja esindaja nimi, aadress ja sidevahendite andmed, kui kaebuse esitajal on esindaja;
3) andmed vaidlustatava otsuse kohta või vaidlustatava toimingu kirjeldus;
4) põhjused, miks kaebuse esitaja leiab, et vaidlustatav otsus või toiming rikub tema õigusi;
5) põhjused, miks kaebuse esitaja leiab, et vaidlustatav otsus või toiming ei ole seaduslik;
6) kuidas ja millal sai kaebuse esitaja vaidlustatavast otsusest või toimingust teada;
7) kaebuse esitamise tähtaja ennistamise taotlus ja tähtaja möödalaskmise põhjused, kui kaebus esitatakse pärast kaebuse esitamise tähtaja möödumist;
8) kaebuse esitamise kuupäev.
Kaebaja allkirjastab kaebuse.
Mittenõuetekohase või mittetähtaegselt esitatud kaebuse võib valimiskomisjon jätta läbi vaatamata. Kaebuse läbi vaatamata jätmisel võib Vabariigi Valimiskomisjon selle edastada riigi valimisteenistusele kaebuse esitajale vastamiseks.
Kaebuse läbivaatamine Vabariigi Valimiskomisjonis
Kaebuse läbivaatamine on avalik. Valimiskomisjon teatab kaebuse esitajale kaebuse läbivaatamise aja ja koha. Valimiskomisjon kas rahuldab kaebuse, jätab rahuldamata või rahuldab kaebuse osaliselt. Kaebuse rahuldamise korral võib valimiskomisjon otsustada tühistada vaidlustatud valimiskomisjoni otsuse, samuti teha täiendavaid toiminguid, nt algatada järelevalve valimiskomisjoni tegevuse üle või teha ettekirjutusi valimiskomisjonidele.
Kaebuse esitamine Riigikohtule
Kui huvitatud isik ei nõustu Vabariigi Valimiskomisjoni kaebuse läbivaatamisel tehtud otsusega või leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toiminguga rikutakse tema õigusi, võib ta esitada kaebuse Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses sätestatud korras. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest või toimingu sooritamisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu, kes edastab selle oma selgitustega Riigikohtule.

Allikas: arhiiv lehest http://www.vvk.ee/valijale/kaebused/kaebus/

Praegu näeb see lehekülg välja selline 1 lausega, et info asub valimised.ee lehel.

Kaebuse esitamise info on kustunud ja asendunud viitega valimised.ee lehele

Kaebuse esitamise info on kustunud ja asendunud viitega valimised.ee lehele

Kui minna uuel lehel kaebuste alamlehele, siis saab lugeda lühikest ja kasutut teksti:

Avaldused ja kaebused

Isik, kes leiab, et valimiste korraldaja on rikkunud tema õigusi või rikkunud seadust muul viisil, võib esitada avalduse puuduste kohta valimiste korralduses.

Kaebus on Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav seaduse nõuete kohaselt vormistatud taotlus vaadata läbi ja tühistada valla või linna valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiste korraldaja või valla või linna valimiskomisjoni toiming.

Allikas: https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/avaldused-ja-kaebused

Pilt

kaebuse esitamist takistava napi infoga

Pilt kaebuse esitamist takistava napi infoga

Järeldus ja õppetund ka teistele asutustele, et info kustutamine ei ole hea praktika. Eriti sellisel süsteemsel viisil.

Kevadel toimus valimiste teemaline seminar, kus Priit Vinkel lubas kandidaatidele portaali, milles nad saavad avaldada oma valimiste seisukohti. Septembris selgus, et seda ei tule. Mingisugust elektroonilist kandidaatide registreerimist ei toimu. Jätkuvalt trükid paberi arvutist välja, täidad käsitsi ja viid valimiskomisjoni kohapeale. Ma panin süsteemi proovile ja küsisin nii Vabariigi Valimiskomisjoni kui kohaliku komisjoni käest, kas kandideerimise avalduse võib esitada elektrooniliselt allkirjastatuna. Tegin seda neljapäeva pärastlõunal. Esmaspäeval vastas kohalik komisjon, et digitaalselt allkirjastatud fail on vastuvõetav. Pärast kandideerimise tähtaja kukkumist teisipäeval kell 17, tuli ametlik vastus ka Vabariigi Valimiskomisjonilt, kolmapäeval kell 11.57. Valimisteenistuse asejuht Arne Koitmäe: “Nendel valimistel saab kandideerimisdokumente esitada e-postiga digitaalselt allkirjastatult. Eraldi infosüsteemi selleks loodud ei ole,”

Eestil on veel palju areneda e-riigina, sest kandidaadid ei saa elektrooniliselt avaldust esitada ilma selle kohta eraldi küsimata. Kandideerimise lehel ei olnud infot, et dokumendid võib saada arvutiga. Palju poleks vaja olnud: kandideerimise avalduse võib saata digitaalselt allkirjastatud failidena.