2002. aasta juulis korraldas Eesti Pank riigihanke bürootarkvara ostmiseks. Tekstitöötluse, tabelarvutuse ja esitlusprogrammi pakett (Office) läks tookord maksma üle miljoni, kui olla täpne siis 1...