President Ilvese salalaenud

Ilves ei deklareeri 2,28 miljoni kroonist võlga Soome pankadele

Presidendile kuuluva Erma kinnistu väljavõte kinnistusraamatust näitab, et enam pole küsimus pisikestes eksimustes majandushuvide deklaratsiooni täitmisel, vaid tegemist võib olla teadlikult puudulike andmete esitamisega. Deklaratsioonis on kajastamata kohustusi kogusummas 2 288 000 krooni (146 230 €).

26. oktoobri Kesknädala artiklis „President eksis majandushuvide deklaratsiooni täites 5 aastat järjest” kirjutasin Toomas Hendrik Ilvese poolt oma kinnistu nime ja registrikoodi valesti märkimisest. Vaid ühe tähe ja ühe numbri muutmise järel ei olnud võimalik mitte kuidagi temale kuuluvaks pidada Abja vallas asuvat kinnisvara, mida teame Ärma taluna.

Presidendi kantselei loeb Kesknädalat

Et Vabariigi Presidendi kantseleis loetakse Kesknädalat, seda näitas reageering internetis avaldatud üleskutsele „Ärma talu raha lasteaedadele” – pöörduti presidendi pildi kasutamise küsimuses lausa Tarbijakaitseametisse (vt http://www.kesknadal.ee/). Seetõttu näis imelik 26. oktoobril ilmunud artiklile järgnenud vaikus. Ka 22. oktoobri Õhtulehe artikkel „Kui palju võib eksida president” ei tekitanud vastukaja.

Minu järgmine samm presidendi deklaratsioonis esitatud andmete õigsuses veendumiseks oli riiklikust kinnistusraamatust Erma väljavõtte tellimine. Seda saab teha igaüks, kellel on internetiühendus ja valmisolek tasuda 2,27 eurot.

Erma kinnistul kolm laenu

Esimene üllatus uue info lugemisel oli, et Erma kinnistu peale on võetud kolm laenu ja nende andjate kasuks on seatud hüpoteegid. Hüpoteek on kinnisasja pant, mis seatakse kinnisasja omaniku poolt võetava laenu tagamiseks. Hüpoteegi omanikul on õigus nõuda kinnisasja müümist, kui võlga ei suudeta tasuda.

Toomas Hendrik Ilves on talle kuuluvale Erma kinnistule seadnud esimese hüpoteegi 08.02.2001 summas 200 000 krooni Soomes asuva Merita Bank Plc. kasuks. Intressimäär on 15% aastas, kõrvalnõuete suurus 40 000 krooni. Kümme aastat tagasi välisministri ametis olnud Ilves märkis 17.12.2001 täidetud majandushuvide deklaratsioonis andmetena varaliste kohustuste kohta, et tal on võetud laen Nordea Pangast summas 173 433 krooni. Hüpoteegid kuuluvad deklaratsioonis järgmisse punkti, kuhu Ilves on kirjutanud „Ei ole”. Järelikult esitas välisminister Ilves teadvalt valeandmeid Erma hüpoteegi kohta.

Teine hüpoteek on seatud 11.09.2003 kinnistamisavalduse alusel summas 308 000 krooni Soomes asuva Nordea Bank Finland Plc. kasuks.

Samale pangale on seatud ka kolmas hüpoteek, mis on sõlmitud 18.02.2005 asjaõiguslepingu alusel summas üks miljon seitsesada kaheksakümmend tuhat krooni (1 780 000) ja sisse kantud 1.03.2005 kohtunikuabi S. Jõela poolt. Kokku on Erma kinnistule seatud kolm hüpoteeki kogusummas 2 288 000 krooni.

PRESIDENT ON END SURNUKS LAENAVA RAHVA EESKUJU: Aerofoto Erma kinnistust, millele on Soome pankadest võetud 2,28 miljonit krooni deklareerimata laene.
PRESIDENT ON END SURNUKS LAENAVA RAHVA EESKUJU: Aerofoto Erma kinnistust, millele on Soome pankadest võetud 2,28 miljonit krooni deklareerimata laene.

Võlad Eesti, Saksa ja Soome pankade ees

Majanduslike huvide deklaratsiooni tuleb märkida hüpoteegid, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga. Ilvese puhul oli selleks piiriks 2001. aastal 174 tuhat krooni ja 2007. aasta kevadeks 428 tuhat krooni.

26.04.2007 täidetud deklaratsioonist leiame Nordea Panga 627 487 kroonise eluasemelaenu ja 3 280 068 kroonise Saksa HypoVereinsbank´i laenu kinnisvara soetamiseks. Võlgade ja hüpoteekide reale on märgitud kaks kinnisvõlga Saksa Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG-le summas 4 328 000 krooni.

Siiani oli Ilvesel viimase esitatud deklaratsiooni järgi kohustusi Eesti ja Saksa pankade ees 8,33 miljonit krooni, kuid kõigest 2,27 euro kulutamisega paljastusid kinnistusraamatust veel avalikustamata 2,28 miljoni kroonised kohustused Soome pankade Merita ja Nordea ees.

Tõeline infopomm

on sissekanne III jaos koormatiste ja kitsenduste kohta, mille kohaselt kõik Erma kinnistul asuvad ehitised ja rajatised kuuluvad hoopis osaühingule Ermamaa, kuid mitte presidendile. 7. septembri 2005 kande järgi on 19.08.2005 sõlmitud asjaõigusleping, mis annab hoonestusõiguse 25 aastaks OÜ Ermamaale, mis vastavalt lepingu punktidele 5.1.1.-5.1.3 kohustab maksma hoonestusõiguse tasu kinnistu omanikule ehk Toomas Hendrik Ilvesele. Äriregistri järgi on alates 14.03.2005 OÜ Ermamaa ainsaks osanikuks Evelin Ilves. Sellest järeldub, et härra presidendi maal asuvad Ärma talu hooned kuuluvad hoopis presidendiproua firmale OÜ Ermamaa, mis maksab selle eest ka tasu kinnistu omanikule.

Ilves ei deklareeri ka hoonestusõiguse tulu

Hoonestusõiguse eest saadavat tulu ei ole Toomas Hendrik Ilves eelneva viie aasta jooksul samuti oma deklaratsioonis avalikustanud. See kuulub 12. punkti „Muud regulaarsed tulud” alla, kuid sinna on president viimased viis aastat märkinud „Ei ole”.

Ei ole” tähendab kaht võimalust: kas OÜ Ermamaa on jätnud täitmata oma kohustuse kinnistu omanikule tasu maksta või on president jätnud hoonestusõiguse omanikult saadud tulud avalikustamata? Esimesel juhul peaks perekond Ilves seda omavahel arutama, teisel juhul peab president Ilves seda tegematajätmist selgitama deklaratsioonide hoidjatele.

HÄMARAD LOOD: Ilves kobab oma Erma kinnistuga pimeduses. Muu meedia prožektorid (või vähemalt taskulambid) millegipärast ka ei valgusta - huvitav, miks? Miks panna välispankadele miljoneid võlgnev riigi esimene mees vägisi uuesti presidendiks? Miks Ansipil oli seda vaja? Kas selleks, et (mõtteviisi näide) kui sina oled suli, siis pead laskma meil ka olla? Foto Virgo Kruve
HÄMARAD LOOD: Ilves kobab oma Erma kinnistuga pimeduses. Muu meedia prožektorid (või vähemalt taskulambid) millegipärast ka ei valgusta – huvitav, miks? Miks panna välispankadele miljoneid võlgnev riigi esimene mees vägisi uuesti presidendiks? Miks Ansipil oli seda vaja? Kas selleks, et (mõtteviisi näide) kui sina oled suli, siis pead laskma meil ka olla? Foto Virgo Kruve

Riik pigistab silma kinni

Pärast tutvumist Erma kinnistu väljavõttega saan nüüd paremini aru, miks Toomas Hendrik Ilves välistas möödunud aasta detsembris Edgar Savisaare juhitava Keskerakonna osalemise valitsuses. Savisaare puhul on tegemist endise siseministriga, kes võib teab veel mida välja nuuskida. Selles suhtes on Ärma talu elanikele keemikuharidusega varasem majandusminister Andrus Ansip ohutum. Lisaks võivad esineda veel mingid „käsi peseb kätt”-stiilis kokkulepped presidendi institutsiooni ja juhtiva Reformipartei vahel. 3. novembri ajalehes „The Guardian” (Suurbritannia) nimetas Jamie Kitman (Ilvese koolivend USA-st) Ilvest oma vana Reformierakonna toetuse nautijaks, kuigi samas lauses mainiti ka sotsiaaldemokraatide hulka kuulumist.

Ma ei arva, et olin esimene, kes leidis avalikust registrist presidendil deklareerimata jäetud 2,28-miljonise laenukohustuse. Kuid ma ei oska selgitada, miks pole seda märganud ametlikud järelevalve teostajad eelneva viie aasta jooksul. Võib-olla on nad silma kinni pigistanud, sest president on üks nende hulgast? Lihtsam on korruptsioonis süüdistada opositsiooni, kui oma semu.

Nende süüdistustega lõhuti ju näiteks eelmise presidendi partei Rahvaliit.

VIRGO KRUVE

MTÜ Eurosaadik

Artikkel ilmus 16.11.2011 ajalehes Kesknädal
http://www.kesknadal.ee/est/g2/uudised?id=17893

Add a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga