19. märtsil 2003. aastal kuulutas USA president Iraagi sõda alustades: „Me tuleme Iraaki, austades selle kodanikke, väärikat tsivilisatsiooni ja usundit. Meie ainus ambitsioon on ohu...