Kuu: aprill 2010

Eesti Televisioon kirjutab ajalugu ümber

Käimas on ulatuslik kunagise Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) ja Eesti Kongressi teavituskampaania. Isegi 20 aastat hiljem üritab nendes figureerinud seltskond endale kaela riputada Eesti...