Kuu: oktoober 2010

Eesti majanduskriis on kestnud 2 aastat

Kui teistes riikides tähendab majanduskriis tänavatel protestivaid inimesi või Läti ja Islandi kombel parlamendi ründamist ja valitsuste vahetumist, siis meie tuim rahvas selle asemel hoopis...

Kuhu kaovad töötud?

Alates aprillist on töötukassa iga nädala lõpul teatanud töötute arvu vähenemisest. Pressiteateid ei koostata vande all ja nii võivadki ametnikud võidukalt nimetada arve, mille võrra...

Kuhu küll kaovad Eesti töötud inimesed?

Alates aprillist on töötukassa raporteerinud iga nädala lõpus registreeritud töötute arvu vähenemisest. Pressiteateid ei koostata vande all ja nii võivadki ametnikud nimetada võidukalt nädala või...

Reformierakonna ajalehed kuuluvad erafirmale

Reformierakonna ajalehed „Eesti Teataja” ja „Tallinna Teataja” ning ajakirjad „Paremad Uudised” ja „Reformikiri” on taaskord vahetanud erafirmast omanikku. Eesti Patendiametis taotles eelpoolnimetatud trükiste kaubamärke mitte...