Koalitsioon: rahvas on loll ja emotsionaalne

Astmelise tulumaksu idee ülisuure populaarsuse peale ei kergita valitsevad poliitikud kulmugi

EMORI küsitlusest ilmnes, et 71% eestimaalastest toetab astmelise tulumaksu ideed. Saar Polli küsitluse järgi ei toeta ühtki erakonda aga tervelt 37% rahvast. Kesknädal küsis 22. novembril Riigikogus viie suurema erakonna esindajate arvamust kahes küsitluses.

Sven Mikser, Keskerakonna abiesimees

Kuidas kommenteerite Keskerakonna 77% ja Isamaaliidu 78 % toetajate tuge astmelisele tulumaksule?
Isamaaliidu valijaskond on üldse väikeseks jäänud. Ja teisest küljest on nad võrreldes Laari esimese valitsusajaga pöördunud oluliselt vasakule. See mind ei üllata.
Kas olete rahul Keskerakonna idee toetusprotsendiga?
Eks see võiks olla kõrgem aga teatud piiridest üle ei roni. Kõige üllatavam on muidugi see, et Mõõdukate protsent on nii madal. Mõõdukate valijate armastus astmelise tulumaksu vastu on ilmselt väiksem pelgusest, et nende erakond lahustub Keskerakonnas.
12 % inimeste arvates Keskerakond esindab nende huve, Isamaaliidul oli see 4 %. Kas see on positiivne näitaja Keskerakonnale?
Ma ei tea selliseid küsitlusi varasemast, ei oska võrrelda. Kui küsimus oleks esitatud: millise erakonna poolt hääletaksite valimistel, oleks protsendid kindlasti teised. Aga võrdlus paremuselt järgmise Mõõdukatega näitab, et Keskerakonna ülekaal teistest on võrdlemisi suur. Keskerakonda usaldatakse.
Millest lähtute Riigikogus hääletamisel?
Ma usun, et kõigil erakondadel on see ühtemoodi. Kui fraktsioon või erakonna juhatus võtab vastu otsuse siis nii ka hääletatakse, see on erakonnadistsipliin. Paljudel juhtudel jäetakse see vabaks, siis hääletatakse südametunnistuse järgi. Kui liita kokku suurte erakondade protsendid siis ainult kolmandik näeb neis oma huvide esindajat. See näitab ikkagi üldist võõrandumist poliitikast. Keskerakond seisab siin teistega võrreldes ikka väga hästi.

Jürgen Ligi – Reformierakonna fraktsiooni esimees
Kas Teile oli pettumuseks 64 % Reformierakonna pooldajate toetus astmelisele tulumaksule?
Ei olnud. Oleme ise ka neid küsitlusi teinud. Ütleme niimoodi, et meie valijad toetavad meid selle eest, et me teeme otsuseid, mis on head majandusele ja kodanikule. Ja nad usaldavad ka meie otsuseid tulumaksu suhtes.
Tähendab te teadsite selliseid tulemusi varem?
Ei-noh ega me ka kotis ei ela. Loeme ajalehti ja saame informatsiooni. Aga see ei üllatanud.
Teadsite, et üle poole valijatest tahab astmelist tulumaksu.
Aegade jooksul on need numbrid kõikunud.
Kas siit ei tule ajendit Reformierakonnale muuta oma seisukohta?
Ei. Ütlen veel, et kui meid valitakse siis selle pärast, et arvatakse, et me teeme õigeid otsuseid majanduse ja kodaniku jaoks. Aga meil ei ole seda arvamust, et igas üksikküsimuses on valija meist targem.
Reformierakonda näeb oma huvide kaitsjana ainult 6 protsenti. Kas see ei ole madal?
See on madal tulemus aga ma ei pea igat küsitlust adekvaatseks. Näen, et Keskerakonnal on see 12 %. Selles ei väljendu muud kui eelkõige negativism poliitika ja parteide suhtes ja Keskerakond pole siin erandiks
Siin on mainitud, et 37% ei toeta ühtegi erakonda.
Jah, see on ka tõsi.
Millest lähtudes teete otsuseid parlamendis – parteist, fraktsioonist, südametunnistusest?
Maailmavaatest ja südametunnistusest. Poliitikasse ei ole mõtet tulla suhtumisega, et teed seda enda ja partei huvidest. See on poliitika elementaarne reegel, et partei poliitika teenibki avalikke huve.
Kas on mingisugune võimalus, et Teie või erakond muudab oma maksupoliitika vaateid?
Arvan, et maksupoliitika on Eestis väga hea.
Kui tuleb küsitlus, et 90% Reformierakonna pooldajatest on astmelise tulumaksu poolt.
Pole probleem.
Muudate?
Leiame neid küsimusi paljudes asjades, kus valija ei arva nagu meie aga kui nad kokkuvõttes meid usaldavad, siis me eeldame… Neid esindades me süüvime probleemidesse paremini kui nemad. Astmeline tulumaks on väga emotsionaalne teema. Üks on valija emotsioon ja teine ratsionaalsed kaalutlused ning otsused nende põhjal. Ma ei eeldaks, et avaliku arvamuse küsitlused on otse üle kantavad Riigikogus tehtavatele otsustele.

Mihkel Pärnoja, mõõdukast eelmine majandusminister
Kuidas kommenteerite ligi 60 protsendilist Mõõdukate valijate toetust astmelisele tulumaksule?
Tegemist on küsimusega, mis ilma lahti seletamata üldiselt inimestele tundub, et on õiglane. Selle küsimuse poolt või vastu hääletamine ei sõltu oluliselt poliitilistest eelistustest. Selline jaotus on rohkem juhuslik
Suurimate erakondade toetajate hulgas on üle 60 protsendi astmelise tulumaksu toetajaid. Kas siit ei võiks tulla ajendit Mõõdukatele poliitika muutmiseks?
Küsitlus on ju tegelikult lihtsakoeline. Küsitakse kas te pooldate astmelist tulumaksu. Aga igal sammul maksupoliitikas on oma tagajärjed.
Väidate, et valijad ei teadvusta selle tagajärgi?
Valijate käest ei küsitud midagi muud kui ainult seda, kas te pooldate astmelist tulumaksu. Kui küsitlus oleks olnud pikem ja sisuliselt läbi töötatud ja olnuks rida küsimusi, mis on sellega seotud ja pärast materjali töödeldud, oleks võibolla tulemused teistsugused.
Mõõdukates nägi oma huvide esindajat 7 %. Kas seda pole vähe endast lugupidavale erakonnale?
Küsimus on püstitatud ju, et kui palju arvavad seda, et üks või teine erakond kaitseb nende huve. Muidugi on sellise lihtsakoelise lähenemise puhul võimalik öelda, et seda on vähe. Ja seda on vähe kõikidel erakondadel. See suhtumine väljendab usalduse puudumist poliitika vastu üleüldiselt. Aga eks see usalduse puudus või usaldamatus on ennekõike genereeritud ühelt poolt poliitikute enda käitumisest ja teiselt poolt inimeste elu-olust tingitud probleemidest. Seetõttu ma seda väga üle ei dramatiseeriks, sest sellisel juhul võiksid kõik nimetatud erakonnad panna pillid kotti ja lõpetada oma tegevuse. Tegelikult on see signaal, et poliitikat tuleb rohkem seletada.
Millest lähtute otsuste tegemisel Riigikogu liikmena?
Osalen mitte ainult erakonna, vaid ka koalitsiooni poliitika kujundamisel üldises plaanis ja teatud konkreetsetes küsimustes. Selles protsessis lähtun oma tõekspidamistest, oma arusaamadest, teadmistest ja kaitsen oma seisukohti ja selle arutelu tulemusena jõutakse kokkuleppele. Edasises käitumises on minu tegevuse aluseks kokkulepe. Sellepärast, et ei ole võimalik edasi liikuda kui igaüks jääb oma isikliku seisukoha juurde.
Poliitiline kokkulepe on ülimuslikum kui valijate tahe?
Poliitiline kokkulepe arvestab ka valijate tahet.

Villu Reiljan, Rahvaliidu esimees
Astmelise tulumaksu pooldajate protsent Rahvaliidu toetajatest oli 78. Kas selle alusel võiks Teie erakond muuta seisukohta tulumaksu osas?
Meil pole vaja midagi muuta. Astmelise tulumaksu osa on sisse kirjutatud (Rahvaliidu programmis pole sellele vihjetki -Kesknädal). Kui konkreetseid rehkendusi teha siis sealt seda suurt õnne küll ei tule. Ta on üks variant ja õiglustunde seisukohalt me loomulikult toetame. Mõni teine lahendus on palju kaalukam, maksudistsipliini tugevdamine ja võib-olla isegi luksuskaupade maksustamine. Meil on see tipp, kust suurt raha kätte saada suhteliselt väike. Ja alla keskmise palgalisi on 70 %.
Kas suurimad erakonnad ei peaks oma valijate paremaks esindamiseks omaks võtma astmelist tulumaksu?
Tähendab, vaja on võib-olla seda, et valijad saaks aru ka millega see erakond tegelikult tegeleb. Erakond peab oma valijate arvamised ja valijad oma erakonna asjad selgeks tegema. See on kahepoolne protsess. Ma kardan, et praegu on nii ühel kui teisel natuke mõtlemist. Programmid on suhteliselt hajusad erakondadel ja valijate arusaam programmidest on suhteliselt lahja.
Rahvaerakonda peab teises küsitluses oma huvide esindajaks 6 % vastanuist.
Kui küsitluses ei saa isegi erakonna nime õieti ära märgitud siis pole neil küsitlustel eriti mõtet. Need on sellised viiesajased küsitlused, nende usaldusväärsus on nullilähedane. Teine asi on see, et meedia informatsioon otsustuste kohta, mis Riigikogus tehakse on nimelt või kogemata nii ebaprofessionaalselt esitatud, et inimene ei saagi aru, kes keda seal esindas.
Kas teid ei heiduta, et suurimate erakondade toetuse summaks tuleb ainult kolmandik.
Ei heiduta. Selliseid küsitlusi tegelikkuse pähe esitada peaks häbi olema. Aga elab üle. Teame täpselt, mida me teeme ja mida peame tegema.
Teid ei heiduta, et ainult kuus protsenti on teiega rahul?
Ma olen natuke statistikat õppinud. Ma saan aru kui suur võib olla viga. See võib olla näitaks 200 %. Peale selle on tegemist telefoniküsitlusega.
Millest lähtudes teete otsuseid hääletades saalis? On see näiteks erakonna programm, südametunnistus …?
Loomulikult on see programm ja ka südametunnistus. Saadikuna olen otsustustes vaba. Aga muidugi on programmid ja põhiseisukohad millest lähtuda.

Kalle Jürgenson, Isamaaliit.
78 % Isamaaliidu pooldajatest soovib astmelist tulumaksu. Kuidas kommenteerite?
See 78 % koosnes omakorda kahest osast. Seal olid need, kes ütlesid, et nad toetavad ja need, kes pigem toetasid. Ja kõikides neis protsentides, mulle tundub, et valdavalt inimesed ei tea millest nad räägivad. Astmelise tulumaksu puhul ongi probleemiks, et tuleks minna konkreetseks. Iga inimene peab nägema, mida see astmeline tulumaks tähendab.
Kuna teie erakonnas on astmelise tulumaksu pooldajate protsent kõige suurem, kas siit ei võiks tuleneda Isamaaliidu poolt tulumaksupoliitika muutmine.
Ei näe põhjust selleks.
Isegi mitte selles, et kõigil suurematel parteidel on pooldajate hulk üle 59 %.
Ei näe.
Millest tuleneb aga Isamaaliidus oma huvide esindaja nägemise sedavõrd madal protsent – vaid 4,4?
Väga raske kommenteerida. Selliste küsitluste puhul tekib huvi näha, mida ja millise metoodika järgi täpselt küsiti. Siin on tõenäoliselt tegemist koalitsiooni lõivuga, mis tuleb maksta valitsemise kui suures osas ebapopulaarse tegevuse eest.
Ometi räägitakse, et valitsejad on populistlikud.
Opositsioon on ilmselt veel populistlikum.
Millest lähtudes teete otsuseid Riigikogus. On see partei põhikiri, fraktsiooni otsus, südametunnistus, veel midagi?
Kõik kokku.
Kas saab mõne tähtsama välja tuua.
Ei saa. Otsus langeb tulenevalt kõigist neist parameetritest
Koalitsiooni erakondade hulgas on astmelise tulumaksu pooldajate hulk 59 kuni 78 protsenti. Kas sellest ei piisa koalitsioonilepingusse tulumaksu lisamiseks?
Ei, kindlasti mitte. Nii nagu ma ei näe põhjust hakata tulumaksu osas maksureformi läbi viima, samamoodi ei näe ma mingit põhjust koalitsioonilepingu ülevaatamiseks. Hindan neid protsente ja kogu küsitluse tulemust emotsionaalseks. Neis protsentides väljenduvad emotsioonid mitte ratsionaalsus.
Väidate, et inimesed tegelikult ei tea mida tahavad.
Jah.

TABEL 1.

Toetus astmelisele tulumaksule parteide valijatel (EMOR).
Isamaaliit 78%
Rahvaliit 78%
Keskerakond 77%
Reformierakond 64%
Mõõdukad 59%
pooldab 71 % (täielikult 52 %, pigem toetab 19)

TABEL 2.
Milline erakond kaitseb kõige paremini küsitletu huve Riigikogus? (Saar Poll)

Keskerakond 12%
Mõõdukad 7%
Reformierakond 6%
Rahvaliit 6%
Isamaaliit 4,4 %
Mitte ükski 37%

Artikkel ilmus 5. detsember 2001 ajalehes Kesknädal
http://www.kesknadal.ee/est/uudised?id=883

Add a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga