President eksis majandushuvide deklaratsiooni täites 5 aastat järjest

Toomas Hendrik Ilves on esitanud 5 korda järjest vigaste andmetega majandushuvide deklaratsiooni. Viljandimaal asuva talu asemel on ta kuulutanud enda omandiks Põlvamaal Valgjärve vallas asuva 12 korda väiksema Mäepalu talu. Viga pole siiani keegi märganud ega seda parandanud.

Riigi Teataja

lisas ilmus 28. juunil 2011 Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni teadaanne riigi kõrgemate ametnike majandushuvide deklaratsioonidest. Seadusega on määratud ametikohad, mille palgaga kaasneb kohustus avalikustada isikule kuuluv või kaasomandis olev vara ja võetud kohustused, et vältida huvide konflikti ja korruptsiooni.

Kümme aastat tagasi

märkis toona välisminister olnud Toomas Hendrik Ilves oma majandushuvide deklaratsioonis ära Viljandi maakonnas asuva talu ning pangalt võetud 173 tuhande kroonise laenu. Tema sissetulek oli tookord 5,5-kordne Eesti keskmine palk (29 150 krooni).

Viis aastat tagasi

täitis presidendiks tõusnud Ilves taaskord majandushuvide deklaratsiooni ja kirjutas nüüd välja ka talu nime Ärma ning lisas taaskord kinnistu numbri, nagu nõuab seadus. Vahepeal oli riikliku Kinnistusraamatu registris olev 4-kohaline number muutunud pikemaks ja koosnes nüüd 6 numbrist. Riigi Teatajast võime lugeda, et presidendile kuulub Ärma talu Viljandi maakonnas ja selle registrinumbri lõpp on 038.

Viis aastat järjest on president Ilvese deklaratsioonis numbri järgi Ärma kinnistuks Põlvamaal asuv 6,5-hektariline põllu- ja metsamaa (tähistatud punaste joontega), kus pole ühtki ehitist.
Viis aastat järjest on president Ilvese deklaratsioonis numbri järgi Ärma kinnistuks Põlvamaal asuv 6,5-hektariline põllu- ja metsamaa (tähistatud punaste joontega), kus pole ühtki ehitist.

Kui sisestada see number Kinnistusraamatusse, tuleb vastuseks hoopis Põlvamaal Valgjärve vallas asuv Mäepalu talu, mis on pindalalt 12 korda väiksem kui eeldatav Ärma talu. Kui otsida Kinnistusraamatust Ärma talu, siis saame tulemuseks Tartumaal Pulli külas asuva Ärma talu. Nimi Ärma sisaldub kinnistu aadressis 109 korda ja seda kohtab 11 maakonnas, välja arvatud Hiiumaa, Ida-Virumaa, Võrumaa ja Põlvamaa. Saaremaal on lausa 54 Ärmat, Viljandimaal kaheksa: Abja, Karksi, Suure-Jaani, Viiratsi ja Tarvastu vallas.

Isikukoodi järgi

on maksumaksja poolt ülalpeetavaks objektiks Ilvesele kuuluv Viljandimaal Abja vallas asuv Erma kinnistu, mille registrinumbri lõpp on 039. Majandushuvide deklaratsiooni muudab naljaks asjaolu, et samas vallas on ka Ärma– nimeline kinnistu, mis asub nime järgi erinevas külas ja mille registrinumber on suurusjärgu pikem. Ainus ühisosa Erma ja Ärma vahel on numbrite 1 ja 3 sisaldumine registrinumbris.

Ainult ühe tähe ja ühe numbri

muutmisest oleme saanud majanduslike huvide deklaratsiooni, mis tõeselt ei kajasta Toomas Hendrik Ilvese varanduslikku olukorda. Kas seda käsitleda parandamist vääriva näpuveana või teadliku valeandmete esitamisena, jäägu Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni otsustada. Tallinna linnapeale määrati ühekordse unustamise eest rahatrahv, Kadriorus on viga korratud viis aastat järjest. Saame näha, kas Eestis koheldakse poliitikuid võrdselt. Riigikogu liige Andrei Korobeinik (REF) pidi komisjoni kirja nr. 3.1-3/1188 järel oma majandushuvide deklaratsiooni parandama, sest oli 1 111 586 euro võrra vähendanud talle kuuluvate osakute ja väärtpaberite väärtust.

Kui Indrek Tarand

süüdistas ETV presidendikandidaatide-debati saates Ilvest maksumaksja rahade kulutamises Ärma talule, siis tegelikult oligi õigus seda eitanud Ilvesel, sest ametlikult kuulub temale hoopiski Erma kinnistu.

Viimase kümne aastaga on Ilvese võlakohustused kasvanud 48 korda ja ulatusid 2010. aastal 8,42 miljoni kroonini. Eesti kuulsaim uustalunik Ilves teenis 2007. aastal 7-kordse Eesti keskmise palga ehk 71 484 krooni kuus, mis 2008. ja 2009. aastal ulatus lausa 85 890 kroonini. Käesoleval aastal maksame talle ainult natukene vähem – 5050 eurot või 78 985 krooni kuus.

Majanduskriis

ilmselgelt pole tippametnike palka mõjutanud, erinevalt Maksuameti avalikustatud tuludeklaratsioonidest, mille järgi möödunud aasta keskmine palk oli 9940 krooni või natuke kõrgem kui 2006. aastal.

Palgastatistika erinevuse kohta vaata siinkirjutajalt ka 28. septembri Kesknädalast: „Ansip naeris välja Eesti ametnike andmed” või http://www.kesknadal.ee/ veebilehelt.

VIRGO KRUVE

MTÜ Eurosaadik

Allikad:

Kinnistusraamat: https://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/avaleht.aspx

2001. aasta majandushuvide deklaratsioon https://www.riigiteataja.ee/akt/202438

2007. aasta majandushuvide deklaratsioon https://www.riigiteataja.ee/akt/12846588

2011. aasta majandushuvide deklaratsioon https://www.riigiteataja.ee/akt/328062011001

Artikkel ilmus 26. oktoobril 2011 ajalehes Kesknädal
http://www.kesknadal.ee/est/uudised?id=17737

Add a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga