Saamatu e-riik ja valimiskulude aruande ERJK-le esitamise uus kord

Valimised on läbi. Aruanded tuleb esitada seaduse järgi 1 kuu jooksul ehk 20. novembriks. Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon leidis, et nemad avavad selle esitamise võimaluse alles 5. novembril. Selline on siis meie e-riigi võimekus.

Uuele korrale üleminek oli teada juba 2 aastat tagasi kui Riigikogu valimise seadusest ja teistest analoogsetest kustutati aruande esitamist puudutavad paragrahvid. Need viidi Erakonnaseaduse alla:

1.04.2011 jõustus lisatud §5 ülaindeksiga 2

(2) Üksikkandidaat esitab erakondade rahastamise järelevalve komisjonile ühe kuu jooksul valimispäevast arvates aruande valimiskampaania kulude ja kasutatud vahendite päritolu kohta. Aruanne avalikustatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni veebilehel. /…/

(5) Üksikkandidaadile kohaldatakse käesoleva seaduse § 123 lõigetes 1–5 ja 10, §-des 124 ja 125 ning § 128 lõigetes 3, 5 ja 7–9 sätestatut.
[RT I, 10.12.2010, 1 – jõust. 01.04.2011]

Ometigi oli veel eile teisipäeval 5. novembril kell 10:33 olukord, kus ERJK teatas oma lehel, et aruannete esitamine pole võimalik väidetavalt nimekirjade korrastamise tõttu.

erjk aruanne ei saa esitada
Andrus Ansip esines Riigikogus Euroopa Liidu temalise ülevaatega ja veel samal ajal ei saanud ERJK lehe kaudu valimiskulude aruannet esitada. See oli 16 päeva pärast valimisi! Foto Virgo Kruve

Samal päeval tuli neilt pärastlõunal e-mail, milles justkui tuletasid meelde seda kohustust. Oleks nad siis vabandanud, et nende süül asi viibis 16 päeva aga looda vaid. Just selle viibimise mahasalgamine mind pahandaski.

——– Original Message ——–

Subject: Valimiskampaania rahastamise aruande esitamise meeldetuletus
Date: Tue, 5 Nov 2013 16:40:19 +0200 (EET)
From: @riigikogu.ee
To:

Meeldetuletus – 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste
kampaania rahastamise aruande esitamise tähtaeg on 20. november 2013.
Aruanne esitatakse Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni
veebikeskkonnas www.erjk.ee.

Kirja ots.

Seaduses toodud tähtajaks jõuti küll valmis aga see on plekk juttudele, et valimiste korraldamine sujus hästi, nagu väljendas Alo Heinsalu üsna hiljuti teleuudistes, sest tõsiseid kaebusi valimiste läbiviimise kohta ei olnud laekunud. Neid vangide proteste ta selle alla ei lugenud. Ma pole veel sinna sisse loginud aga mul on aimdus, et sellega saab ka probleeme olema, nagu ikka hiliseks jäänud asjadega.