Tallinna Sadamas võeti altkäemaksu lepingutega

Selle sajandi suurim korruptsiooniprotsess riigifirmas AS Tallinna Sadam ei lõppenud süüdistusakti tagasisaatmisega Harju Maakohtust ning saab alata järgmisel aastal. Suures ulatuses altkäemaksu võeti aastate jooksul sadamate lepingutega.

18. aprillil Tallinna Ringkonnakohus rahuldas Riigiprokuratuuri määruskaebuse, mis olid esitatud süüdistusakti tagasisaatmise peale. Maakohus oli ette heitnud süüdistuse laialivalguvust, puudusi süüdistuse ülesehituses, segasust kuriteo toimepanemise aja ja koha suhtes. Ringkonnakohtu kolleegium asus seisukohale, et süüdistuse sisu oli keeleliselt arusaadav, süüdistusakti trükitehnilisi vigu saab prokurör parandada kohtuliku uurimise käigus ja faktiliste asjaolude sedavõrd üksikasjalik kirjeldus annab asjaoludest ning iga süüdistatava tegevusest arusaadavama ülevaate. „Käesoleval juhul on süüdistuses kirjeldatud teo elulisi asjaolusid kirjeldatud võrdlemisi laialt, kuid need on igati asjassepuutuvad ega vähenda süüdistuse arusaadavust ning ei muuda süüdistuse sisu iseenesest veel laialivalguvaks.”

Korruptsioon sadamates

Meedias on rõhutatud riigifirma endiste juhtide Allan Kiili ja Ain Kaljuranna kriminaalset tegevust seoses Lääne-Eesti praamiühenduse jaoks uute parvlaevade ehitamisega. Suures ulatuses (üle 40 000 euro) altkäemaksu saadi ka sadamale Tallinnas, Paldiskis ja Muugal kuulunud vara lepingutelt, mis sõlmiti altkäemaksu saamiseks ja rahapesu varjamiseks. Teadlikult eirati riigihangete seadust. Kriminaalne tulu liikus läbi firmade pangakontode ja kajastus majandusaasta aruannetes. Selle seaduslikuna vormistamine lasi skeemidel toimida üle 10 aasta. Kahjuks saab kriminaalsüüdistuse esitada tehingutele alates 2005. aastast, sest varasem on aegunud. Korruptsioon ja rahapesu aegub 10 aastaga.
Kaido Tamberg koos Anna Annikovaga pidasid ajavahemikul 2005–2011 arvestust firma arvelduskontole laekunud rahade ja nende kasutamise kohta ning edastasid vastavat informatsiooni süüdistatavale Ain Kaljurannale. „Arvetele oli ajavahemikul 2005–2008 märgitud nagu tasuks AS xxxx xxxx OÜ-le transpordi kasutamise, vagunite hoolduse, remondi ja puhastuse, raudtee infrastruktuuri remondi ja hoolduse, 03.01.2007 töövõtulepingu ning 03.01.2008 töövõtulepingu eest. Reaalselt selliseid teenuseid xxxx OÜ AS-ile xxxx osutanud ei ole ning tegemist on näilike tehingutega, mis on vormistatud üksnes selleks, et varjata raha tegelikku päritolu. AS xxxx on üle kandnud xxxx OÜ arvelduskontole ajavahemikul 02.01.2005 kuni 30.05.2008 OÜ xxxx mõeldud pistist summas 197 061,34 eurot.”
Ajavahemikul 20.04.2009 kuni 26.08.2015 tasus riigifirma fiktiivsete tehingutega xxxx OÜ arvelduskontole raha kokku summas 295 016,23 eurot. Seda tehti merekaatri rentimisega, manööverveduri rentimisega üheks aastaks või Tallinnas Paljassaare sadamas oleval kinnistul hoone 1. korrusel asuva 2000 m2 suuruse kinnise laoruumi üürimise eest.
Ajavahemikul 10.06.2011 kuni 26.08.2015 on altkäemaksu võetud summas 169 102,52 eurot. 02.05.2011 sõlmiti kokkulepe 020511, mille kohaselt toimus Vanasadama kaide nr 1 kuni 8 piirkonnas kokku 104 700 m2 korrashoiuteenuse osutamine, mis maksis koos käibemaksuga 3 301,20 eurot kuus. Leping oli fiktiivne.
Riigifirma juhid võtsid altkäemaksu ka väljaspool Tallinna asunud Muuga sadamas ja Paldiski Lõunasadamas, näiteks jäeti rendipinna tasu tõstmata, ei korraldatud riigihanget sildumisteenuse pakkuja leidmiseks või hakati RoRo-laevadelt väiksemat sildumistasu küsima, liigitades nad kaubalaevast reisilaevaks.

Altkäemaks lepingutega

Kuigi skeemides osalenud firmade nimed on varjatud, said kriminaalsüüdistuse altkäemaksude andmises 2 juriidilist isikut: Keskkonnahoolduse OÜ ja AS HTG Invest. Neist viimane on firma Tallink Grupp, mis 21.11.2017 teate kohaselt jagunes uuteks asutatud äriühinguteks TLG Agent OÜ (registrikood 14416230) ja TLG Stividor OÜ (14416247). Aktsiaselts kustutati 26.01.2018 ja OÜ-d registreeriti samal päeval. Neid juhivad vastavalt Tarvi-Carlos Tuulik ja Lembit Kitter.
Muutus toimus ka AS Tallink Grupp juhtimises. 23. märtsil 2018 avaldati börsiteade, et senine Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene (REF) asub alates 1. maist tööle Tallink Gruppi juhatuse esimehena. Siiani oli 3 liiget, kes samuti jätkavad: Lembit Kitter, Andres Hunt ja Janek Stalmeister. Väärib märkimist, et süüdistuse saamise järel jagunenud firmat juhtiv Lembit Kitter on olnud AS Tallink Grupp juhatuses alates 24.08.2006. Tallinki tegevust juhtis Andres Hunt alates 27.03.2002 ja Janek Stalmeister alates 22.09.2009. Kõik töötasid lepinguliste altkäemaksude ajal.
Reformierakondlane Allan Kiil on veel kohtus süüdi mõistmata, aga AS Tallinna Sadam eelmine nõukogu esimees Neinar Seli on süüdi mõistetud korruptsioonivastase seaduse rikkumises, kui osales sponsorrahade jagamises iseendaga seotud organisatsioonile.
Enn Pant on loonud Läänemere suurima reisijateveofirma Tallink Grupp ning ta ei palkaks reformierakondlast Paavo Nõgenet ainult kultuuriprogrammi mitmekesistamiseks laevadel. Pigem kindlustab poliitilise kaitse lähenevaks kohtuprotsessiks. Reformierakonna must raha Silver Meikarilt ja teistelt annetajatelt jäi lõpuni uurimata ja karistamata, sest Villu Reiljanit tsiteerides: „Struktuurides on kallutatud jõud.“

[fotoallkiri] Riigifirma juhid võtsid altkäemaksu ka väljaspool Tallinna – Muuga sadamas (pildil) ja Paldiski Lõunasadamas – olnud varade rentimiseks või hooldamiseks. Foto Scanpix

Artikkel ilmus ajalehes “Kesknädal” 09.05.2018
http://vana.kesknadal.ee/est/uudised?id=30566

Add a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga