Valitsuspartei annetustest on kolmandik salajased

Erakonna salajaste annetuste leidmiseks pole vaja kedagi Venemaal pealt kuulata ega näha vaeva Tallinna lahel loksuvas kaatris räägitavate sõnade eristamisega.

Avalikustamata annetuste saamise fakt võib olla nii ilmne, et vahib vastu Äriregistrile esitatud aruannetest. Ole vaid tähelepanelik, võta numbrid ette ja võrdle neid erakonna kodulehel avalikustatud annetuste aruannete numbritega.

Erakonnaseaduse 12. paragrahvi järgi saavad erakonna vara ja vahendite allikaks olla üksnes liikmemaksud, saadud eraldised riigieelarvest, füüsiliste isikute annetused ja tulu erakonna varalt. Erakond ei tohi vastu võtta anonüümset ega varjatud annetust. Erakonna poolt saadud annetuste kohta peab erakond registrit oma veebilehel ja andmete õigsuse tagab erakonna juhatus.

Kuid keegi ei kontrolli, kas erakonna kodulehel avalikustatud annetused on samas ulatuses näidatud ka erakonna majandusaasta aruannetes. Justiitsministri ametis olnud Rein Lang andis 7. veebruaril Riigikogus selle kohta järgneva vastuse: „Seadus näeb ette, et erakondade majandusaasta aruandeid auditeeritakse – seda vannutatud audiitorite poolt. Kui audiitor annab oma hinnangu majandusaasta aruandele kas lohakalt või suisa valede andmete alusel või valetab, võib ta litsentsist ilma jääda. Kõige selle üle teostab kontrolli nüüd uue erakonnaseaduse alusel Riigikogu juurde moodustatud komisjon, millel on haldusorgani õigused. Tuleb pöörduda sinna.“

Seega polnud justiitsministri väitel kuni viimase ajani mitte kedagi peale audiitori, kes kontrollinuks erakondade esitatud andmete õigsust. Vaevalt, et mõni erakond oleks nii hooletu, et avalikustaks lubatud tingimustega vastuolus oleva annetuse. Küll aga võib juhtuda, et erakond ei avalikusta kõiki saadud annetusi.

Mina võtsin selle töö ette ja võrdlesin ära eelmises Riigikogus esindatud erakondade poolt nende kodulehel avaldatud annetused ja kahe viimase avalikustatud majandusaasta aruannetesse kirja pandud numbrid. Kokkuvõttes võin öelda, et kõige täpsemad olid Eestimaa Roheliste aruanded, mis 2008. aasta annetuste osas kattusid täielikult ja 2009. aastal oli tulu 0,2% suurem kui avalikustatud annetused või riigilt saadud toetused. Üsna täpseks loen ka Eestimaa Rahvaliidu, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Eesti Keskerakonna ja Eesti Reformierakonna aruandeid, kus erinevus jäi vahemikku 0,6% kuni 9%. Selle erinevuse põhjuseks võis olla näiteks liikmemaksude erinev arvestamine aruandes kui erakond näitas neid koos saadud annetustega.

Kui uskuda Isamaa ja Res Publica liidu auditeeritud majandusaasta aruandeid, siis on nad kahel aastal järjest saanud 34 kuni 36 protsenti rohkem annetusi kui nad on neid avalikustanud. See on piisavalt oluline, et toon lugejateni kogu arvutuskäigu.

IRL-i 2008. aasta majandusaasta aruandes on toodud eraldi read: „Liikmemaksud“ 279 063 krooni, „Annetused ja toetused“ 798 149 krooni, „Riigieelarveline laekumine“ 16 902 475 krooni ja „Muud tulud“ 2 200 krooni. IRL-i kodulehel avaldatud annetuste registri järgi saadi 2008. aasta I kvartalis 84 annetust summas 163 326 krooni, II kvartalis 75 annetust summas 183 145 krooni, III kvartalis 61 annetust summas 81 145 krooni ja IV kvartalis 86 annetust summas 158 241 krooni. Kokku saadi 2008. aastal 306 annetust summas 585 857 krooni, mis on 212 292 krooni või 36,2 protsenti vähem kui majandusaasta aruandes kajastatud summa (798 149 krooni). Kas see võib tõestada, et erakonda on salajaste annetustega rahastatud 212 tuhande krooni ulatuses?

Järgmisel aastal kordub samasugune avalikustatud ja deklareeritud annetuste erinevus. 2009. aasta aruandes on real „Liikmetelt saadud tasud“ summas 214 224 krooni, „Annetused ja toetused“ summas 18 518 227 krooni, „Tulu ettevõtlusest“ summas 14 890 krooni ja „Muud tulud“ summas 0 krooni.

Seekord on annetused ja riigilt saadud toetus arvestatud ühe summana, mis teeb tagurpidi arvestamise tülikamaks aga mitte võimatuks. Siseminister Marko Pomerantsi käskkirjaga number 151L (03.07.2009) vähendati kõigi erakondade toetusi eelneva aastaga võrreldes ja IRL-ile laekus ligi miljoni krooni vähem raha ehk kokku 15 903 563 krooni. IRL-i kodulehel on 2009. aasta annetused toodud järgmiselt: I kvartalis 77 annetust summas 83 042 krooni, II kvartalis 91 annetust summas 981 381 krooni, III kvartalis 91 annetust summas 193 957 krooni ja IV kvartalis 217 annetust summas 681 060 krooni. Kogu aasta peale 476 annetusega 1 939 440 krooni. Kui sellele summale liidame juurde riigilt saadud 15 903 563 krooni, saame summaks 17 843 003 krooni. See on 675 224 krooni vähem kui nad näitasid 2009. aasta majandusaasta aruandes! Annetuste summa erinevus on seejuures 34,8 protsenti ehk 675 224 krooni ulatuses on jäetud avalikustamata annetusi.

Kordan üle, et kahel järjestikusel aastal on IRL saadud annetusi näidanud 212 292 krooni ja 675 224 krooni võrra vähem kui on neid hiljem kajastatud auditeeritud majandusaasta aruannetes. Seejuures on mõlemal aastal selgelt eristatud liikmemaksud, riigilt saadud toetus, tulu ettevõtlusest või muud tulud.

Pöördusin annetusi puudutava vastuolu selgitamiseks tookordse peasekretäri Margus Tsahkna poole aga pole temalt 19. aprilli e-mailile vastust saanud. Küll võiks seda viimast 675 000 krooni avalikustamata jätmist selgitada praegune siseminister Ken-Marti Vaher, kaitsemister Mart Laar või majandusminister Juhan Parts, kes kinnitasid koos ülejäänud 21 juhatuse liikmega oma allkirjadega Isamaa ja Res Publica liidu 2009. aasta majandusaasta aruande ja lasid seda kontrollida vandeaudiitor Linda Haahtil. Eesti kodanikul on põhjust muretsemiseks kui valitsusse kuuluv erakond saab teadmata päritoluga annetusi ning selle tuntud liikmed täidavad justiits-, kaitse- või majandusministri ameteid.

Ma ei teagi, kas tunda muret, et Isamaa ja Res Publica liidul on avalikustamata annetajaid, kes ei kajastu nende avaldatud aruannetes või rõõmustada, et audiitorile on nad kõik laekumised ausalt ära näidanud. Kuidas see ütlus oligi, et 2/3 ülekannetega ja kolmandik sulas? Tundub, et Wismari tänava kontoris praktiseeritakse seda juba vähemalt 2008. aastast. Ootan huviga juuni lõpus esitatavat IRL-i 2010. aasta aruannet, sest vanasõna järgi kaks ilma kolmandata ei jää.

Kasutatud allikad: IRL-i annetused ja aruanded: http://www.irl.ee/et/Erakonnast/Aruanded

Artikkel ilmus 26.04.2011 Delfis:
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/virgo-kruve-
valitsuspartei-annetustest-on-kolmandik-salajased.d?id=44724685

Add a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga