Teade aadresside kohta

Käesolev leht on kirjutatud artiklite ja suurema hulga piltide tarbeks. Märksa tihedamini kirjutan blogi aadressile https://www.virgokruve.eu ja arvatavasti jääbki see ainsaks blogi aadressiks

august 2018
E T K N R L P
« juuni    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Autoriõigused

Blogis toodud tekstide kasutamine tuleb viidata ja ärilisel eesmärgil kasutamiseks eelnevalt luba küsida. Fotode kasutamine ärilistel eesmärkide tuleb tasustada, muidu piisab viitamisest autorile.

Spam kirjade Daniil Domožilov kuritarvitab minu nime

Sain teate, et 5. juunil saadeti spam kirju Virgo Kruve nimega. Neis kirjades oli viidatud domeenile eta.ee. Seal oli tekst Daniil Domožilovi kohta, kes kasutas just võõraste inimeste nimesid, et oma pakkumisi edastada, näiteks Arvo Pärt ja Marko Mihkelson.

Ma olen kirjutanud spam kirjade saatjatest umbes 10 aastat ning ei hakka ühel päeval neid ise saatma.

Maikuu keskel oli tulnud just Daniil Domožilovi kohta käiva eta.ee teksti kohta ähvardus, et “algab domeeni kustutamise protsess.” Arvestades seda, et spam kirja saatjad lülitatakse internetist välja, siis tõesti juhtus sedasi ka eta.ee lehega. Spam kirjade saatjaks on praeguseks jäänud kriminaalse taustaga inimesed, kelle töövahendite hulka kuulub võõra nimega kirjade saatmine.

—————————- Original Message —————————-
Subject: Please delete!
From: “Anton Ivanov” <[email protected]>
Date: Tue, May 15, 2018 2:50 pm
————————————————————————–

Please delete link https://www.eta.ee/kuberkelm-kuritarvitab-tuntud-nime/

Homme kell 8 hommikul taotlen teie saidi sulgemist, kuna esitate teadlikult valeandmeid! Te ei pea seda meilisõnumit vastama, kui seda ei kustutata enne kella 16.05.18 kell 8, algab teie domeeni eemaldamise kord!

Allikas:  saabunud email @digipost.eu aadressile

Kui saite spam kirja, kus saatja on Virgo Kruve, eta.ee või digipost.eu siis need ei olnud minu saadetud. Ootan näidist nendest kirjadest, et saaksin pöörduda politsei poole just minu nime ärakasutamise põhjusel. Võõra inimese nimega esinemine on Karistusseadustikus märgituna karistatud tegevusena ja teen selle kohta kindlasti avalduse politseile.

§ 1572. Teise isiku identiteedi ebaseaduslik kasutamine

Teist isikut tuvastavate või tuvastada võimaldavate isikuandmete tema nõusolekuta edastamise, nendele juurdepääsu võimaldamise või nende kasutamise eest eesmärgiga luua teise isikuna esinemise teel temast teadvalt ebaõige ettekujutus, kui sellega on tekitatud kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele, või varjata kuritegu –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
[RT I 2009, 51, 348 – jõust. 15.11.2009]

Spam kirja saatmist ei saa politsei abil lahendada aga usun, et nad selgitavad välja selle serveri ja inimese(d), kes esinesid minu nimega ja tekitasid ka tegelikku kahju(lehtede kustutamine Zone Media OÜ serverist). Zone Media OÜ ei suutnud aru saada, et Virgo Kruve või eta.ee ei saatnud neid spam kirju. Mõistan, et neil ja teistel on raske tuvastada, kes ja millisel eesmärgil mingile lehele viitas.

Miks ma kahtlustan Daniil Domožilovit? Sest tema ähvardas just eta.ee lehe eemaldada(milles kirjutati spam kirjade saatmisest võõra inimese nime kasutades). Tegemist võib olla ka Marek Sauberiga Pärnu linnast(tema tabasin b24.ee külastatavuse võltsimiselt) aga seda tuvastab siis politsei uurimine.

Täna tuli selline teade:

Lp hr Kruve

5. juunil laekus ettevõtte ÄRi e-postile (nn spamtrap, st e-post avaldatud vaid
ÄRis) mitu kirja, kus saatja real:

Virgo Kruve .

Meilides oli mh linke domeenidele eta.ee ja digipost.eu, mis näivad Teiega seotud
olevat.

Loodame, et kauaaegne “spämmiandmebaasi” pidaja ei ole ise spämmeriks hakanud ning
tegu on arusaamatusega. Mida siis vajadusel saab ka avalikkusele selgitada.

Lugupidamisega,

Seda on ka varem olnud, näiteks spam kirjade saatja Urmo Mark registreeris domeeni veebimees.host ja saatis sellega spam kirju.

Kokkuvõttes on tegemist praegu toimuva sündmusega, mille eesmärk on minu nime kahjustamine.

Vabandan kõigi kirja saanute ees ja luban, et Daniil või keegi teine saab ka tegelikult karistuse, sest § selleks on olemas. Vähemalt saab selline võõra nimega esinemine avalikuks tehtud.

Lisan siia Daniil Domožilovi ennetähtaegse vabastamise kohtuotsuse Riigiteatajas, sest selles on oluline info. Nimelt oli tema viimane vanglakaristus kuni 7.06.2018 aga ta vabastati ennetähtaegselt 3.01.2017 kohtumäärusega. Kui mul on õigus ja Daniil on nende 5. juuni kirjade taga, mille peale suleti eta.ee leht, siis võis toimuda uus kuritegu ajal, millal talle kehtisid tingimisi vabastamise nõuded. See peaks tähendama, et ta läheb ära kandma ka varem kandmata jäänud karistust. See on ligi aasta vanglat.

Asjaolud
Viru Vangla esitas 07.12.2016 Viru Maakohtule materjalid kinnipeetava Daniil Domožilovi
vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamiseks.
Viru Maakohtu 20.06.2016 otsusega tunnistati Daniil Domožilov süüdi KarS § 209 lg 2 p 1, 4
järgi ning karistuseks mõisteti 1 aasta vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvati karistusaja hulka
eelvangistuses viibitud aeg 11.02.2015-12.02.2015, s.o 2 päeva, ning ärakandmisele kuulus 11
kuud 28 päeva vangistust. KarS § 65 lg 2 alusel liideti mõistetud karistusele Viru Maakohtu
06.11.2014 otsusega mõistetud ärakandmata karistus 2 aastat vangistust ning liitkaristuseks
mõisteti 2 aastat 11 kuud 28 päeva vangistust. Kohus luges karistuse kandmise alguseks
10.06.2015.
Daniil Domožilovit on kriminaalkorras karistatud 4-l korral (3 kelmust, 1 vargus) ning vanglas
kannab karistust esimest korda. Kuritegude toimepanemise soodusteguriks on materiaalse kasu
saamise soov. Vangistuse jooksul omandas kinnipeetav riigikeele B1-taseme ning alates
01.09.2016 omandab isik keskharidust 11. klassis. Kinnipeetaval on 1 kehtiv
distsiplinaarkaristus – 11.03.2016 noomitus valvuri korraldusele mitteallumise eest.
2Vabanemisjärgselt asuks isik elama aadressile xxxx. Tegemist on 4-toalise korteriga, mis
kuulub kinnipeetava ema ja kasuisa kaasomandisse. Kinnipeetaval on olemas töökogemus.
Vabanemisjärgselt plaanib isik asuda tegelema oma ettevõtte xxxx-ga, kus ta on juhatuse liige.
20.09.2016 on xxxx suhtes avaldatud Ametlikes Teadaannetes äriühingu kustutamishoiatuse
teade. Enne vangistust oli isiku majanduslik olukord raske. Sissetulekuks oli
töövõimetuspension, vanemate palk ning kuritegelikul teel saadud tulu. Kinnipeetav tunnistab,
et nii varasemad kui ka praegune kuritegu olid toime pandud materiaalse kasu saamise
eesmärgil. Isikul on suured raskused tulude ja kulude tasakaalus hoidmisega, olenemata tema
sissetuleku suurusest. Tasumata võlanõudeid on 1222,96 eurot.

Vastavalt KarS § 76 lg 5, § 78 p 2 määrata Daniil Domožilovile katseaeg alates käesoleva
kohtumääruse jõustumisest kuni määratud karistusaja lõpuni, s.o 07.06.2018 ning
katseajaks allutada Daniil Domožilov kriminaalhooldaja käitumiskontrollile.

Sündmuse iroonia on selles, et Daniil Domožilov hoiab spam firma lehte cvlab.ee just nimelt Zone Media OÜ serveris(link teksti alguses). Samuti oli minu laimaja piisavalt hooletu, et kasutas sama domeeni, millelt oli juba spam kirju saadetud:

Delivery-date: Tue, 29 May 2018 14:46:34 +0300
Received: from i-tooner.com ([85.143.210.26]:33842)
—————————- Original Message —————————-
Subject: Saa Kingitus
From: Heilis Mälk <[email protected]>
Date: Tue, May 29, 2018 12:27 am
To:
————————————————————————–

Kui te ei näe seda uudiskirja korrektselt, siis vaadake veebist.
Maitsev kingitus iga tellimusega kaasa. Soodsaad hinnad.
Lai valik.
Kaup laos olemas.
Kiire tarne.

Kui Te ei soovi edaspidi meilt reklaami, vajutage siia.
Click this link to unsubscribe:
https://i-tooner.com/nl/unsubscribe.php

See leht suunas ümber aadressile inktoner.ee/et/, mille omanikelt saame ka teada, kellele ta maksis i-tooner.com kaudu pakkumise edastamise eest.

Minu nime ja minuga seotud domeene sisaldanud spam kiri oli Zone Media klienditoe edastatud spamcop.net lehe andmetel järgmine:

Tue, 05 Jun 2018 16:30:11 GMT [
> Offending message ] Received: (qmail 6876 invoked from network); 5 Jun
> 2018 16:21:08 -0000 Received: from unknown (HELO i-tooner.com)
> (85.143.210.26) by 192.168.8.136 with SMTP; 5 Jun 2018 16:21:08 -0000
> Received: from root by i-tooner.com with local (Exim 4.80)
> (envelope-from ) id 1fQEho-00069f-4t for x; Tue, 05 Jun 2018 19:21:08
> +0300 To: x Subject: [** UTF-8 charset **] ?riregister muudab firmade
> aadresse Message-ID: Date: Tue, 05 Jun 2018 16:21:01 +0000 From:
> “Virgo Kruve” Reply-To: info@i-tooner.com X-envsender:
> [email protected] x-pb-unmime: splitpmsg
> /home/robotti/var/keksit/mm-AGQYD4mQJoUnQ3fJ
>
> VIIMATI KIRJUTATUD
>
> * Algas hoiuse intresside tulumaksustamine
> [https://www.eta.ee/algas-hoiuse-intresside-tulumaksustamine/]
> * Äriregister muudab firmade aadresse
> [https://www.eta.ee/ariregister-muudab-firmade-aadresse/]
> * Küberkelm kuritarvitab tuntud nime
> [https://www.eta.ee/kuberkelm-kuritarvitab-tuntud-nime/]
> * Maksuamet trahvib andmete puudumist
> [https://www.eta.ee/maksuamet-trahvib-andmete-puudumist/]
> * Tallinn teeb maailma suurima reisisadama
> [https://www.eta.ee/tallinn-teeb-maailma-suurima-reisisadama/]
>
> Administrative contact: Virgo Kruve
>
> [email protected]
>
> [email protected]
> Click here to unsubscribe
> [https://i-tooner.com/nl/unsubscribe.php

Seda kirja Daniil mulle ei postitanud aga eelmised printeri tindi pakkumised oli ta saatnud minu postkasti, kust leidsingi selle i-tooner.com kirja. Sealt saab ka ajalugu vaadata, et kes ja millal hakkas sinna kirjutama.

Kokkuvõttes on tegemist praegu toimuva sündmusega, mille eesmärk on minu nime kahjustamine. Ma olen kirjutanud spam kirjade saatjatest umbes 10 aastat(nende andmebaasist proovinud välja saada) ning ei hakka ühel päeval neid ise saatma. Küll tuleb tunnistada, et viimastel aastatel on alanud laimu levitamisega ründamine, kus Urmo Mark ja Marek Sauber on teinud minu kohta lehti igasuguste halvustavate sõnadega. Mõlemil oli eesmärk eemaldada infot nende spam kirjade saatmise kohta. Omamoodi väljapressimine, et nimetame sind petturiks, kelmiks ja paadunud valetajaks või eemaldad spam kirja näidised. Kuid neile ei olnud omane päris võõra inimese nimega kirjutada, välja arvatud Urmo Mark ja veebimees.host registreerimine ning spam kirjade laialisaatmine.

Vabandan kõigi kirja saanute ees(mida mina ei saatnud ega tellinud lingi levitamist) ja luban, et Daniil või keegi teine nende kirjade saatjana saab avalikustatud ja loodetavasti ka tegelikult karistuse, sest § selleks on olemas.

Finantsinspektsiooni juht: Meie majandusel läheb hästi

Riigikogus arutati 10. mail Finantsinspektsiooni 2017. aasta aruannet. 84 töötajaga tehakse järelevalvet Eestis tegutsevate finantsasutuste üle, mille koondbilansimaht on 31 204 miljonit eurot.

„Meie majandusel läheb hästi, ja seetõttu läheb hästi ka finantssektoril. Oleme läbinud kriisi ja saabunud on suhteliselt head ajad. Käibetõe kohaselt laotakse järgmise kriisi vundament headel aegadel, kusjuures keegi sel ajal ei tea, millal ja kuidas kriis tulevikus avaldub.“ Finantsnäitajate poolest saab Eesti finantssektorile hindeks panna selge viie.
Probleeme nähakse juhtimise, organisatsiooni korraldamise ja sisekontrolli toimimise valdkonnas; need said hindeks kolm pluss. „Ühisnimetajaks on siin normide keerukusest ja arvust tulenev kulu ning soov selle arvelt kokku hoida. Suurema tulubaasiga või tehnoloogiliselt enam arenenud organisatsioonidel on enam võimalus panustada vastavusse.” Sektori oluliste riskidena nimetas Kessler „suhteliselt kiiret laenukasvu ja tehnoloogia osatähtsuse suurenemist”.
Finantsinspektsioon kaldub nõustuma Eesti Panga hinnanguga, et Eesti finantssektori peamiseks riskiks on Põhjamaade majandusest ja pangandusest lähtuv risk – sealsete majapidamiste võlakoormus, kinnisvara kõrge hinnatase, pankade finantseerimise allikad ja tähtaeg. „See tähendab otsest riski meie suurpankadele, kus nende Põhjalast pärit emaettevõtjad soovivad oma tegevust toetada siinsete puhvrite ja kapitali arvel.”
Swedbank ja SEB Pank kuuluvad kapitali valdkonnas Euroopa Keskpanga otsese järelevalve alla ning Eestil tuleb teha koostööd lisaks veel Rootsi järelevalveasutusega.

Probleemid mitteresidentidega

Märgiti ära probleemid Danske Bank’i Eesti filiaali rahapesuga, mida kontrolliti 2014. aastal; rahapesu tõkestamise puudulikud meetmed viisid Taani-poolse järelevalveasutuse ettekirjutuseni. Filiaal lõpetas mitteresidentidega äri 2015. aasta lõpuks. Teatavasti oli siis Taavi Rõivase esimene valitsus ning rahandusministriks reformierakondlased Jürgen Ligi ja (alates 3.11.2014) Maris Lauri.
Selle järel algas Eestis uus riiklik projekt välisklientide hankimiseks – e-residentsus. Tehnoloogilisest küljest on tegu huvipakkuva ja uuendusliku ideega, mille riski nägi Kessler selles, et „justkui automaatselt eeldati Eesti finantssektorilt e-residendi kliendiks võtmist”. Eesti reguleerib ID-kaardi väljastamist ise, aga finantssektorile rakendub raamistik, mis 95% ulatuses ei ole kodumaine. „Hea, et nüüdseks olen näinud soovi e-residentsusega seotud riske finantssektorile teadvustada ja koos mõelda nende juhtimisest nii pankade kui ka ministeeriumide poolt.”

Kessleri ettekanne ja aastaaruanne ei puudutanud Versobanki probleeme, mida mainiti aruandes seoses juhtkonna vahetumisega ja mullu ühe kaebuse esitamisega. Pärast Läti ABLV panga sulgemist ja Eestis Versobank AS-i tegevusloa tühistamist Euroopa Keskpanga poolt on mitteresidentide pangakontoprobleemid mõistetavad, sest e-residentidega saab kukutada panga. Hetkel Finantsinspektsioon ei tea probleemi suurust; kas see on kümnetes, sadades või tuhandetes kontodes.
Aruandest saab lugeda järelevalvajate kohtuvaidlustest. Olulisim võit oli Aserbaidžaani arendusprojekti investorite 10 miljoni eurose kahju hüvitamise nõudes, mille Riigikohus lõpetas määrusega.

Jätkub vastuseis kodumaisele kapitalile

„Samuti jätkub kohtuasi, mis puudutab Eesti Ühistupanka. Nimelt esitas isik 2017. aasta kevadel Tallinna Halduskohtule kaebuse, milles palus tunnistada õigusvastaseks Finantsinspektsiooni 2016. aasta otsus jätta tema krediidiasutuse tegevusloa taotlus läbi vaatamata.” See oli asutatud 119 eraisiku ja 34 juriidilise isiku poolt 18. juunil 2015, kuid veebruaris 2018 otsustati loobuda tegevuslitsentsi taotlemisest.

Kokkuvõttes on iga Finantsinspektsiooni töötaja kohta järele valvata 362,8 miljonit eurot finantsasutustes olevat raha ning see toimub koostöös Euroopa Keskpanga ja Rootsi järelevalveasutusega.

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessleri ettekanne

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler: „Meie majandusel läheb hästi, ja seetõttu läheb hästi ka finantssektoril.

Artikkel ilmus ajalehes “Kesknädal” 30.05.2018
http://vana.kesknadal.ee/est/uudised?id=30675

Aruande elektrooniline fail:
https://www.fi.ee/public/Finantsinspektsiooni_aastaraamat_2017.pdf

Tallinna Sadamas võeti altkäemaksu lepingutega

Selle sajandi suurim korruptsiooniprotsess riigifirmas AS Tallinna Sadam ei lõppenud süüdistusakti tagasisaatmisega Harju Maakohtust ning saab alata järgmisel aastal. Suures ulatuses altkäemaksu võeti aastate jooksul sadamate lepingutega.

18. aprillil Tallinna Ringkonnakohus rahuldas Riigiprokuratuuri määruskaebuse, mis olid esitatud süüdistusakti tagasisaatmise peale. Maakohus oli ette heitnud süüdistuse laialivalguvust, puudusi süüdistuse ülesehituses, segasust kuriteo toimepanemise aja ja koha suhtes. Ringkonnakohtu kolleegium asus seisukohale, et süüdistuse sisu oli keeleliselt arusaadav, süüdistusakti trükitehnilisi vigu saab prokurör parandada kohtuliku uurimise käigus ja faktiliste asjaolude sedavõrd üksikasjalik kirjeldus annab asjaoludest ning iga süüdistatava tegevusest arusaadavama ülevaate. „Käesoleval juhul on süüdistuses kirjeldatud teo elulisi asjaolusid kirjeldatud võrdlemisi laialt, kuid need on igati asjassepuutuvad ega vähenda süüdistuse arusaadavust ning ei muuda süüdistuse sisu iseenesest veel laialivalguvaks.”

Korruptsioon sadamates

Meedias on rõhutatud riigifirma endiste juhtide Allan Kiili ja Ain Kaljuranna kriminaalset tegevust seoses Lääne-Eesti praamiühenduse jaoks uute parvlaevade ehitamisega. Suures ulatuses (üle 40 000 euro) altkäemaksu saadi ka sadamale Tallinnas, Paldiskis ja Muugal kuulunud vara lepingutelt, mis sõlmiti altkäemaksu saamiseks ja rahapesu varjamiseks. Teadlikult eirati riigihangete seadust. Kriminaalne tulu liikus läbi firmade pangakontode ja kajastus majandusaasta aruannetes. Selle seaduslikuna vormistamine lasi skeemidel toimida üle 10 aasta. Kahjuks saab kriminaalsüüdistuse esitada tehingutele alates 2005. aastast, sest varasem on aegunud. Korruptsioon ja rahapesu aegub 10 aastaga.
Kaido Tamberg koos Anna Annikovaga pidasid ajavahemikul 2005–2011 arvestust firma arvelduskontole laekunud rahade ja nende kasutamise kohta ning edastasid vastavat informatsiooni süüdistatavale Ain Kaljurannale. „Arvetele oli ajavahemikul 2005–2008 märgitud nagu tasuks AS xxxx xxxx OÜ-le transpordi kasutamise, vagunite hoolduse, remondi ja puhastuse, raudtee infrastruktuuri remondi ja hoolduse, 03.01.2007 töövõtulepingu ning 03.01.2008 töövõtulepingu eest. Reaalselt selliseid teenuseid xxxx OÜ AS-ile xxxx osutanud ei ole ning tegemist on näilike tehingutega, mis on vormistatud üksnes selleks, et varjata raha tegelikku päritolu. AS xxxx on üle kandnud xxxx OÜ arvelduskontole ajavahemikul 02.01.2005 kuni 30.05.2008 OÜ xxxx mõeldud pistist summas 197 061,34 eurot.”
Ajavahemikul 20.04.2009 kuni 26.08.2015 tasus riigifirma fiktiivsete tehingutega xxxx OÜ arvelduskontole raha kokku summas 295 016,23 eurot. Seda tehti merekaatri rentimisega, manööverveduri rentimisega üheks aastaks või Tallinnas Paljassaare sadamas oleval kinnistul hoone 1. korrusel asuva 2000 m2 suuruse kinnise laoruumi üürimise eest.
Ajavahemikul 10.06.2011 kuni 26.08.2015 on altkäemaksu võetud summas 169 102,52 eurot. 02.05.2011 sõlmiti kokkulepe 020511, mille kohaselt toimus Vanasadama kaide nr 1 kuni 8 piirkonnas kokku 104 700 m2 korrashoiuteenuse osutamine, mis maksis koos käibemaksuga 3 301,20 eurot kuus. Leping oli fiktiivne.
Riigifirma juhid võtsid altkäemaksu ka väljaspool Tallinna asunud Muuga sadamas ja Paldiski Lõunasadamas, näiteks jäeti rendipinna tasu tõstmata, ei korraldatud riigihanget sildumisteenuse pakkuja leidmiseks või hakati RoRo-laevadelt väiksemat sildumistasu küsima, liigitades nad kaubalaevast reisilaevaks.

Altkäemaks lepingutega

Kuigi skeemides osalenud firmade nimed on varjatud, said kriminaalsüüdistuse altkäemaksude andmises 2 juriidilist isikut: Keskkonnahoolduse OÜ ja AS HTG Invest. Neist viimane on firma Tallink Grupp, mis 21.11.2017 teate kohaselt jagunes uuteks asutatud äriühinguteks TLG Agent OÜ (registrikood 14416230) ja TLG Stividor OÜ (14416247). Aktsiaselts kustutati 26.01.2018 ja OÜ-d registreeriti samal päeval. Neid juhivad vastavalt Tarvi-Carlos Tuulik ja Lembit Kitter.
Muutus toimus ka AS Tallink Grupp juhtimises. 23. märtsil 2018 avaldati börsiteade, et senine Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene (REF) asub alates 1. maist tööle Tallink Gruppi juhatuse esimehena. Siiani oli 3 liiget, kes samuti jätkavad: Lembit Kitter, Andres Hunt ja Janek Stalmeister. Väärib märkimist, et süüdistuse saamise järel jagunenud firmat juhtiv Lembit Kitter on olnud AS Tallink Grupp juhatuses alates 24.08.2006. Tallinki tegevust juhtis Andres Hunt alates 27.03.2002 ja Janek Stalmeister alates 22.09.2009. Kõik töötasid lepinguliste altkäemaksude ajal.
Reformierakondlane Allan Kiil on veel kohtus süüdi mõistmata, aga AS Tallinna Sadam eelmine nõukogu esimees Neinar Seli on süüdi mõistetud korruptsioonivastase seaduse rikkumises, kui osales sponsorrahade jagamises iseendaga seotud organisatsioonile.
Enn Pant on loonud Läänemere suurima reisijateveofirma Tallink Grupp ning ta ei palkaks reformierakondlast Paavo Nõgenet ainult kultuuriprogrammi mitmekesistamiseks laevadel. Pigem kindlustab poliitilise kaitse lähenevaks kohtuprotsessiks. Reformierakonna must raha Silver Meikarilt ja teistelt annetajatelt jäi lõpuni uurimata ja karistamata, sest Villu Reiljanit tsiteerides: „Struktuurides on kallutatud jõud.“

[fotoallkiri] Riigifirma juhid võtsid altkäemaksu ka väljaspool Tallinna – Muuga sadamas (pildil) ja Paldiski Lõunasadamas – olnud varade rentimiseks või hooldamiseks. Foto Scanpix

Artikkel ilmus ajalehes “Kesknädal” 09.05.2018
http://vana.kesknadal.ee/est/uudised?id=30566