Soome valimistel sai kõige rohkem kohti Keskerakond

Nädalavahetusel olid Soomes kohalike omavalitsuste valimised, kus võidutsesid Koonderakond, Sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond.

26. oktoobril toimunud Soome kohalike omavalitsuste valimistel käis 61,3 protsenti hääletusõiguslikest inimestest. Võrreldes nelja aasta taguste valimistega oli valimisaktiivsus 2,7 protsenti kõrgem. Kolme suurema partei – Koonderakonna, Sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna – poolt hääletas ligi 65 protsenti hääletamas käinutest.

Eesti meedia vassib jälle

Esimeseks tuli parempoolsete vaadetega Koonderakond, kes suurtest parteidest suutis ainsana saada rohkem hääli ( +1,6% ) kui varem ja kogus 23,4 protsenti häältest.

Koonderakonnale järgnesid sotsiaaldemokraadid 21,2 protsendi ja Keskerakond 20,1 protsendi häältega. Mõlemad kaotasid 2,9 ja 2,7 protsenti, võrreldes eelmiste kohalike valimistega.

Jääb arusaamatuks, millest tulevad ka Eesti meediasse jõudnud jutud Keskerakonna ja Soome peaministri Matti Vanhaneni partei „kaotusest“, kui saadi iga viienda inimese hääl ja saadikukohti ligikaudu samapalju kui Sotsiaaldemokraadid ja Koonderakond kahepeale kokku.

Üle Soome valiti parteide ülesseatud kandidaate järgmiselt: Keskerakond 3520, Sotsiaaldemokraadid 2071, Koonderakond 2018, Vasakliit 832, RKP 509, Põlissoomlased 442, Rohelised 370 ja Kristlikud Demokraadid 349 (vt tabel).

Väikeparteid Rohelised ja Põlissoomlased kasvatasid esindatust

Kui vaadata veel üleriikliku arvestuse järgi erakondade toetust, siis kolmest parteist koosneva suure grupi järel tuli viis väiksemat parteid märksa ebavõrdsemate vahedega ja nende toetus jäi 2,4 ning 8,9 protsendi vahele. Kogutud toetuselt jäid neljandale kohale Rohelised 8,9 protsendiga, viiendale Vasakpoolsed 8,8 protsendiga ja kuuendaks asetusid Põlissoomlased 5,4 protsendiga.

Just Põlissoomlaste liidrit Timo Soinit peeti ka personaalse kampaania mõttes võitjaks, kuigi tema Espoos kogutud 8211 häält andsid paremuselt teise tulemuse roheliste esindaja Osmo Soininvaara Helsingis saadud 8576 hääle järel. Koos Rohelistega olid Põlissoomlased ka ainsad, kes kasvatasid oma esindajate arvu kohalikes omavalitsustes: vastavalt 56 ja 336 inimese võrra. Ülejäänud parteid kaotasid kohti (vt tabel)

Meeste ja naiste hulka võrreldes võib öelda, et kuigi Soomes ei ole sookvooti, näeme, et ligi pooled valituks osutunutest on naised (vt tabel).

Esmakordselt korraldati kolmes valimispiirkonnas ka elektrooniline hääletamine ja eduka kordamineku korral on võimalik selle toimumine ka ülejäänud valimispiirkondades. Kandidaatidel on valimiskulude aruande esitamisega aega kaks kuud.

Soomlased usaldasid:

Partei Kohti kohalikus omavalitsuses 2008 Muutus 2004 valimistega võrreldes
Naised Mehed
Keskerakond 3520 1204 2316 –905
Sotsiaaldemokraadid 2071 846 1225 –514
Koonderakond 2018 721 1297 –60
Vasakliit 832 272 560 –155
RKP (rootslased) 509 194 315 –127
Põlissoomlased 442 92 350 +336
Rohelised 370 237 133 +56
Kristlikud Demokraadid 349 150 199 –42

Tabel: Helsingin Sanomat valimisleheküljelt www.hs.fi

Artikkel on ilmunud 29. oktoober 2008 Kesknädal