Teade aadresside kohta

Käesolev leht on kirjutatud artiklite ja suurema hulga piltide tarbeks. Märksa tihedamini kirjutan blogi aadressile https://www.virgokruve.eu ja arvatavasti jääbki see ainsaks blogi aadressiks

august 2018
E T K N R L P
« juuni    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Autoriõigused

Blogis toodud tekstide kasutamine tuleb viidata ja ärilisel eesmärgil kasutamiseks eelnevalt luba küsida. Fotode kasutamine ärilistel eesmärkide tuleb tasustada, muidu piisab viitamisest autorile.

Andres Jaadla eemaldati Rakvere volikogust

Tipp-reformierakondlane Andres Jaadla süüdi tahtlikus kuriteos

Osaliselt jõustunud kohtuotsusega tahtlikus kuriteos süüdi mõistetud reformierakondlane Andres Jaadla proovis Rakvere linnapea kohalt taanduda linnavolikokku, kuid Vabariigi Valimiskomisjon tühistas seadusele tuginedes tema volitused ennetähtaegselt.

Viru Maakohus mõistis Andres Jaadla 16. veebruaril kriminaalasjas nr 1-11-3040 süüdi. Tartu Ringkonnakohus on 14. mai kohtumäärusega osaliselt tühistanud Viru Maakohtu otsuse ja saatnud selle maakohtule tagasi uue kohtuotsuse tegemiseks samas koosseisus.

Jaadla tunnistati süüdi tahtlikus kuriteos

Augusti algul ei võtnud Riigikohus asja menetlusse ja Jaadla teatas oma otsusest lahkuda linnapeaametist. Ajaleht „Virumaa Teataja” avaldas 7. augustil artikli pealkirjaga „Andres Jaadla sattus kurjategija staatusesse”.

Rakvere linna valimiskomisjoni esimees Riina Männiste pöördus seepeale Viru Maakohtu poole teabenõudega: kas kohus on teinud Andres Jaadla suhtes otsuse, millega ta on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo eest, ja kas see otsus on jõustunud?

Viru Maakohus vastas 17. augustil, et Andres Jaadla on osaliselt jõustunud kohtuotsusega süüdi tunnistatud tahtlikus kuriteos, kuid ta ei ole kohtulikult karistatud isik. Talle mõistetud rahaline karistus ei ole jõustunud.

Jaadla tahtis tagasi volikogusse

23. augustil esitas Andres Jaadla avalduse Rakvere linna valimiskomisjonile, et alates 29. augustist taastada oma volitused Rakvere linnavolikogu saadikuna. See oleks olnud talle pehme maandumine poliitikas jätkamiseks.

Enda õiguslikku olukorda kirjeldab ta järgnevalt: „Riigikohus oma määrusega ei võtnud 2.08.2012. a minu määruskaebust ringkonnakohtu otsuse peale menetlusse. Seega on tegemist olukorraga, kus õigusvaidlused kohtus jätkuvad ning ei ole tervikuna jõustunud kohtuotsust minu süüdimõistmises. /…/ Mind on teavitatud kohtuprotsessi jätkumisest maakohtus. Ehk seega saab võimalikust jõustunud süüdimõistvast kohtuotsusest rääkida alles pärast Viru Maakohtus uuesti arutusele tuleva kohtuotsuse jõustumist.”

29. augustil toimus Rakvere linna valimiskomisjoni koosolek Jaadla volituste taastamise küsimuses. Valimiskomisjoni esimees Männiste tutvustas avalduse asjaolusid ja kuulati ära ka Jaadla, kes tutvustas oma seisukohti.

Eriarvamuste tõttu koosolek katkestati, et seda jätkata järgmisel päeval. Uuel koosolekul toimus kaks hääletust, millega nelja poolt- ja ühe vastuhäälega ehk häälteenamusega taastati Jaadla volitused volikogu saadikuna.

Otsus edastati Vabariigi Valimiskomisjonile järelevalve teostamiseks. Sellele oli lisatud ka ainsana vastu hääletanud Männiste eriarvamus, kes kirjutas: „„Riigi Teataja” veebilehel avaldatud andmete kohaselt on antud kriminaalasjas jõustunud Tartu Ringkonnakohtu määrus 1.08.2012 ning Viru Maakohtu otsus nr 1-11-3040 on osaliselt tühistatud seisuga 1.08.2012 a. Seega on Andres Jaadla suhtes olemas osaliselt jõustunud Viru Maakohtu otsus, millega ta on süüdi tunnistatud tahtlikus kuriteos. /…/ Seaduses sätestatud juhtudel võib kohus süüdimõistetud isikule karistust ka mitte määrata või vabastada karistuse kandmisest. Seega ei ole süüdimõistmise puhul oluline karistamine, vaid süü tuvastamine ja süüdi mõistmine. Ehk kohtuotsus on süüdimõistev ka juhul, kui karistust ei ole määratud.”

Rakvere valimiskomisjon toetas Jaadlat, Vabariigi Valimiskomisjon mitte

Valimiskomisjoni liikmed Õie Sella, Inge Peebu, Katrin Kask ja Mirjam Lukme-Suomalainen olid Jaadla volituste taastamist toetates nõustunud tema selgitustega, et kohus on alles pooleli – jõustunud otsust ei ole. Järelevalvet teostanud Vabariigi Valimiskomisjon samamoodi ei arvanud ja toetas Männiste seisukohta. 12. septembri otsusega kinnitati Andres Jaadla suhtes jõustunud kohtuotsus tahtlikus kuriteos, mis seaduse kohaselt toob kaasa volikoguliikme volituste ennetähtaegse lõppemise.

Vabariigi Valimiskomisjoni otsust on Jaadlal võimalik vaidlustada Riigikohtus. Tulu sellest oleks talle imeväike, võrreldes Viru Maakohtu süüdimõistva otsuse järel veebruarist kuni augustini linnapeana töötamise eest saadud tasudega.

Sellega on Andres Jaadlast saanud tõenäoliselt ainus omavalitsusjuht ja linnapea Eestis, kes on kaotanud nii linnapea ametikoha kui ka volikogusaadiku koha tahtlikus kuriteos süüdi mõistmise tõttu.

Uueks linnapeaks saanud Toomas Varekil tuleb selle mainepleki pärast kõvasti tööd teha, et Rakvere ei jääks reformierakondliku korruptsiooni pealinnaks Eestis.

Artikkel ilmus 26. septembril 2012 ajalehes Kesknädal
http://www.kesknadal.ee/est/g2/uudised?id=19557

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>