Idaraha Riiki Lubajate (IRL) erakonna rahastamise skeem

Tähelepanu pälvinud erakondade rahastamise küsimus tekitas ka minus huvi seniseid teemasid edasi uurida ja sellest kirjutada. Võtsin aluseks möödunud aastal käsitletud Isamaa ja Res Publica Liidu aruannete uurimise, et leida võimalikke märke varjatud tuludest ja annetustest. Etteruttavalt olgu öeldud, et nad jäid taaskord vahele teadmata allikast pärineva tulu aruandes avaldamisega. Järgneb minu kirjutatud artikkel.

IRL-i vana maja kui rahakapp

Valitsuspartei Isamaa ja Res Publica Liit müüs oma Tallinna kesklinnas Wismari tn 11 asunud kontorit kaks korda, teenides esimese tehingu nurjumisel 950 tuhat krooni leppetrahvi. Vaid naiivne inimene võib arvata, et esimene tehing nurjus kogemata.
Erakonna 2011. aasta majandusaasta aruanne tekitas Õhtulehe lugejas küsimusi ja ajakirjanik Juhan Haravee küsis neile vastuseid kommunikatsioonijuht Gerrit Mäesalu käest. 19. mai 2012 artiklist ilmneb, et 2011. aastal sai erakond 417686 eurot „muud tulu”, mis oli 2010. aasta 7380 euroga võrreldes suisa 56 korda rohkem.

Ligi miljon krooni nagu maast leitud!

Mäesalu selgitas, et nii suur tulu saadi Wismari 11 maja müügist pärast pangalaenu tasumist ja et selles sisaldus ka 28. septembril 2010 sõlmitud võlaõigusliku müügilepinguga osaühingult Magnon saadud leppetrahv 10% kokkulepitud müügisummast (mis oli 9,5 miljonit krooni) ehk 950000 krooni ehk 60716 eurot (Lisa 6. rida „Saadud ettemaksed”).

Avalikkuses spekuleeriti IRL-i maja müügiga juba 2010. aasta septembris, kui valimistest jäänud võlad sundisid leidma allikaid nende tasumiseks. 16. septembril 2010 Eesti Päevalehes kirjutas Kärt Anvelt maja müükipanekust, mille peale tookordne peasekretär Ken-Marti Vaher ütles diplomaatiliselt, et „oleme valmis müügist rääkima”, aga „täna ei ole müüki toimunud”.

Laiema avalikkuse jaoks sai müügitehing teatavaks rohkem kui seitse kuud hiljem. Avalikkus ei teadnud kuni praeguse ajani, et esimesel ostjal OÜ Magnon oli pärast 10% sissemakse tegemist aega ülejäänud summa tasumiseks kuni 24. märtsini 2011. Sellal liikus vaid kuuldusi, et IRL on oma maja maha müünud, aga fakte selle kohta ei leidunud, sest tehing oli registrites teostamata.

20. aprillil 2011 müüs IRL oma Wismari 11 maja täpselt sama summa ehk 9,5 miljoni krooni eest Venemaa ärimehele Anton Soldunovile. Veel nädal hiljem, 28. aprillil proovis Mart Laar valitsuse pressikonverentsil ostja isikut ja summat varjata, aga päeva lõpuks tegi erakond selle ise avalikuks.

Mitte ühegi lausega ei rääkinud erakond eelnevalt luhtunud tehingust, mis tõi IRL-ile kopsaka 950000-kroonise sissetuleku leppetrahvist.

Idaraha Riiki Lubajate skeem

Mäesalu sõnul tasus OÜ Magnon lepingu sõlmimisel septembris 2010 kümnendiku ostuhinnast – 950000 krooni (60741 eurot). See kirjendati erakonna 2010. aasta aruandes saadud ettemaksena. Reale „muud tulud” on märgitud vaid 7380 eurot.

Meenutuseks – 2011. aasta märtsis olid Riigikogu valimised, kus kampaania eest tasumiseks kõlbas ka ettemaksuna saadud raha. Ma läheks isegi kaugemale, kahtlustades, et tegelikku soovi ostmiseks polnudki, oli vaid vajadus legaliseerida erakonnale raha andmine läbi juriidilise isikuga teeseldud müügitehingu.

Kõige teravam küsimus võimalikus juriidilise isiku (keelatud) annetuses on hoopis majandusaasta aruande arvude vastuolulisus. Mitte kuidagi ei õnnestu Mäesalu kirjelduse alusel saada 2011. aasta „muude tulude” reale summat 417686 eurot. Aruandes väidetakse leheküljel 11, et maja müügist saadi 607160 eurot. Sellest tasuti laenukohustus pankadele, mis oli lisa 5 järgi 302449 eurot. See annab majamüügi puhastuluks (607 160 – 302449) 304711 eurot või veelgi vähem, sõltuvalt vahendajate tehingutasudest.

Kui sellele summale lisame OÜ Magnon poolt luhtunud lepingu tõttu tasutud ettemaksu 950 tuhat krooni (60716 eurot), saame kokku vaid 365427 eurot.

Mis on see puuduolev „muu tulu” summas 52259 eurot?

Tegemist pole ju sugugi väikese rahaga, sest see on rohkem kui neli korda suurem näiteks liikmetasudest saadud summast (12007 eurot).

Pöördusin selgituse saamiseks IRL-i enda poole. Pressiesindaja Kaido Kukk edastas hoopis teistsuguse tuluarvestamise skeemi. Selles ei mainitud laenu tasumist, vaid võeti müügihinnast maha maja ja maa soetusmaksumus (362734 €) ning akumuleeritud amortisatsioonikulu (108569 €) ning saadi maja hetkeväärtuseks 254165 eurot. See omakorda teeb põhivara müügikasumiks (607160 – 254165) 352995 eurot. Lisades siia OÜ Magnon leppetrahvi, saaksimegi aruandes kirja pandule lähedase summa 413711 € (aruandes 417686 €).

Küsisin täiendavalt üle, kas Gerrit Mäesalu eksis Õhtulehele laenutasumisest rääkides, aga jäädi minule saadetud vastuse juurde. Igale raamatupidamisega kokku puutunud inimesele oleks selge, et nii laenu tasumine kui ka maja jääkväärtus tuleb tulu leidmiseks müügihinnast maha võtta. Kuid erakond on käitunud hämavalt: kord võetakse maha hetkeväärtus, aga mitte laenu tasumine, ning Õhtulehega suheldes jällegi laenu tasumine, mitte maa ja maja jääkväärtus.

Leppetrahv ületas maja müügist saadud tulu

Isamaa ja Res Publica Liit on siiani esitanud oma majatehingu kohta pooltõdesid. Seda nii lepingute sõlmimise kohta kui ka tehingust saadud tulu arvestamisel.

Kui lähtuda raamatupidamise nõuetest ja võtta müügihinnast maha hetkeväärtus ja laenu tagasimakse, siis saaksime müügituluks (607160 – 254165 – 302449) 50 546 eurot.

Kõrvutades seda aruandes väidetuga, tuleb küsida, et mis on tegelikult need „muud tulud” kuni 306424 euro ulatuses. See on kuni 5,7 miljonit krooni musta raha, mis majamüügitehinguga „pesti erakonna jaoks puhtaks”.

Pärast eelnevate arvutuste läbitegemist jõudsin üllatava järelduseni.

IRL teenis OÜ Magnon leppetrahvist rohkem raha (60716 €), kui saadi maja müügist pärast hetkeväärtuse mahaarvamist ja laenu tasumist (50 546 €). Lisaks veel laenu ennetähtaegse lõpetamise kulu 1633 eurot. Wismari 11 pealt teenis IRL seega 48913 eurot. Seda on 11803 eurot vähem kui leppetrahvist.

Wismari 11 müügi tulud ja kulud (eurodes). Maja müügist saadi tegelikult vaid 48913 € tulu, osaühingu Magnon leppetrahvist aga lausa 60716 €.
Wismari 11 müügi tulud ja kulud (eurodes). Maja müügist saadi tegelikult vaid 48913 € tulu, osaühingu Magnon leppetrahvist aga lausa 60716 €.

Tunnustan Idaraha Riiki Lubajaid (IRL) erakonna rahastamise uudse skeemi leiutamise eest! Nad suutsid ühe majaga teenida tulu kahel korral. Kõik teostati nii, et Riigikogu juures tegutsev erakondade rahastamise järelevalve komisjon midagi ei märganud.

Möödunud aastal kirjutasin artikli „Ausalt salajased annetused IRL-ile” sellest, et kolmandik annetustest jäi avalikustamata (Kesknädal 11. mai 2011). Võrdlesin avalikustatud annetusi ja aruandes deklareeritud tulusid ning järeldasin, et avalikustamata annetusi oli 2008. aastal vähemalt 212292 krooni ja 2009. aastal 681060 krooni ehk kolmandik IRL-i nimetatud aastate tuludest.

Nüüd näen, et must raha voolab endiselt erakonda ja muutunud on ainult selle kajastamise rida bilansis.

VIRGO KRUVE

IRL-i tulud 2011. majandusaasta aruande järgi.
IRL-i tulud 2011. majandusaasta aruande järgi.

.

Artikkel .pdf failina: Kesknädal 30. mai 2012 Virgo Kruve: IRL-i vana maja kui rahakapp, OÜ Magnon ja Anton Soldunov tehingud Wismari 11 kontoriga.pdf

Artikkel ilmus 30.05.2012 ajalehes “Kesknädal”
http://www.kesknadal.ee/est/g2/uudised?id=19078

* Kommentaar. Päev hiljem on artiklile vaid 3 arvamust. Võtan seda kui teema vältimist, sest IRL esitas oma pooltõed majamüügi kohta ja edasised küsimused tekitavad vajaduse asja täpsemalt selgitada. Mingil põhjusel nad ei oska või ei taha täpsemalt tehingutest rääkida.

One Comment

Add a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga