Kriminaal maili.ee spam taga Aleksandr Primakov

Spam kirjade saatmine on Eesti seaduste järgi karistatav ainult siis kui saajaks on eraisik. Firmade postkastidesse saatmist ei karistata. Seda kasutavad ära erasikud ja neile kuuluvad firmad, kes pakuvad reklaami saatmise nimelist teenust aga tegelikult reostavad valimatult Äriregistrist pärinevaid aadresse.

Praeguseks aastaks on spam jäänud autori postkastis vähemaks, sest nii tellijad on ettevaatlikumad kui ka levitajad on tõenäoliselt oma baasidest eemaldanud aadresse, millele saadetud kirjad jõudsid häbiposti.

Viimane aktiivsem spam kirjade levitaja on Urmo Valle ehk nime vahetamise järel Urmo Mark. Tema firmadest Calendar OÜ ja Scandinavian Marketing ning Stranmark ja petuskeemidest koos võlgadega on internetis eraldi sissekanded. Ta asutab ilma sissemakseta uusi firmasid, sest käibe varjamise ja maksude tasumata jätmise pärast on eelmised registrist kustutatud(aruannete esitamata jätmine). Tegemist on vähemalt 3 korda kriminaalkorras karistatud isikuga. See sissekanne on teisest kriminaalse teo eest karistatud spami levitajast.

Internetis tegutseb ta domeeni maili.ee alt, mis on registreeritud eraisikule Aleksandr Primakov. Mitmed tema levitatud kirjad on tulnud domeenidelt, mille omanikuks on Alex Prim. Tegemist on olnud mitmete Venemaa, India ja USA domeenidega. Täpsemalt leiab neid kirju kasutades vastavale sildile linki http://www.spami.ee/tag/maili-ee-alex-prim

karistatud Aleksandr Primakov domeen maili
Maili.ee taga on kriminaalkorras karistatud Aleksandr Primakov

Tema klientide hulgas olid tuntumatest firmadest Eesti Ekspress, Credit.ee, etreening.ee, Domus Kinnisvara OÜ.

maili.ee spam hinnakiri
maili.ee spam hinnakiri

Firma on kindlasti rohkem väärt kui see sadakond eurot, mis kulub teadmata kontaktidele postitamisele. Sellise teenusega jätate endast sama kahtlase mulje kui need kirjade levitajad.

Kriminaalkaristatud Aleksandr Primakov – KarS § 385 lg 1 järgi 2 kuud vanglat

Kohus Harju Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht 14. veebruaril 2012.a. Tallinnas, Liivalaia kohtumajas
Kriminaalasja number 1-12-566
Link: https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=42921058

Süüdistatav ALEKSANDR PRIMAKOV
isikukood: 38212190336, Eesti Vabariigi kodanik,
emakeel vene keel,

RESOLUTSIOON Juhindudes 248 lg 1 p 5 kohus otsustas:
1. Tunnistada Aleksandr Primakov (ik. 38212190336) KarS § 385 lg 1 järgi
kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja karistada teda vangistusega
tähtajaga 2 (kaks) kuud.
2. KarS § 73 alusel määrata, et Aleksandr Primakov’ile karistuseks mõistetud 2
(kaks) kuud vangistust ei pöörata täitmisele, kui ta ei pane 3 (kolme) aasta
pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
3. Katseaja kulgemist arvestada kohtuotsuse kuulutamise päevast s.o. alates 14.
veebruarist 2012.a.
4. Aleksandr Primakov’i suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld –
tühistada kohtuotsuse jõustumisel.
5. KrMS § 175 lg 1 p 4, 5 ja 9 ning KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista
Aleksandr Primakov’ilt riigituludesse:
• sundraha summas 435 eurot;
• kriminaaltoimiku materjalidest kaitsjale koopia tegemise kulud summas 0,45 eurot;
• kaitsjatasu osutatud õigusabi eest summas 307,03 eurot.
Võttes aluseks KrMS § 180 lg 3 tasuda Aleksandr Primakov’i poolt
kriminaalmenetluse kulud ositi 1 (ühe) aasta jooksul arvates kohtuotsuse
jõustumisest igakuiselt võrdsetes osades.

Koopia kohtuotsuse failist: Kohtuotsus 1-12-566 Aleksandr Primakov kriminaalasi(pdf)

Selgitus sellel ajal kehtinud Karistusseadustikust, et millega maili.ee omanik Aleksandr Primakov siis seadust rikkus:
§ 385.  Vara varjamine pankroti- ja täitemenetluses
(1) Füüsilisest isikust võlgniku või juriidilisest isikust võlgniku juhatuse või seda asendava organi, samuti nõukogu liikme poolt pankroti- või täitemenetluses võlgniku vara varjamise või selle või muude võlausaldajale tähtsate asjaolude kohta ebaõigete andmete esitamise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
Allikas riigiteataja.ee/akt/129122011190

Hetkel talle firmasid ei kuulunud aga kes on temaga kokku puutunud ning teab, milliste firmade kaudu käib arveldamine, siis võib teada anda. Vihje andja jääb avaldamata.

Virgo Kruve on olnud seadusekuulekas ja tema nime ei leia Karistusregistrist ei kuritegude, süütegude ega väärtegude alt. Ta on selle poolest vähemuse esindaja, sest pärast liiklustrahvide karmistumist (sh parkimine) on karistuse märgi külge saanud üle poole Eesti täiskasvanud inimestest.

3 kommentaari

Add a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga